Fibromiyalji: Açıklanamayan duyguların hastalığı

Duygusal durumlarımız her türlü hastalığı destekleyebilir: hipertansiyon, kalp fonksiyon bozukluğu veya farklı türden sinir bozuklukları. Farklı rahatsızlıklar sadece fiziksel sağlığımızı dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda daha derin bir seviyede iyileşmeyi de kolaylaştırır. İşin sırrı, kendimizi tanımak ve daha iyi yaşamak için fiziksel rahatsızlıkların içerdiği mesajları keşfetmek ve anlamaktır. Bu bağlantıyı anlamak için önce zihin ve bedenin bir bütün…

Fibromialgie: Die siekte van onuitgedrukte emosies

Ons emosionele toestande kan alle soorte siektes bevoordeel: hipertensie, kardiale disfunksie of senuwee-afwykings van verskillende tipes. Verskillende kwale kan help om nie net ons fisiese gesondheid te transformeer nie, maar ook genesing op ‘n dieper vlak te fasiliteer. Die geheim is om die boodskappe wat in fisiese versteurings vervat is te ontdek en te verstaan ​​om onsself…

Fibromialgia: La malattia delle emozioni inespresse

I nostri stati emotivi possono favorire tutti i tipi di malattie: ipertensione, disfunzioni cardiache o disturbi nervosi di diverso tipo. Diversi disturbi possono aiutare non solo a trasformare la nostra salute fisica, ma anche a facilitare la guarigione a un livello più profondo. Il segreto è scoprire e comprendere i messaggi contenuti nei disturbi fisici per conoscerci…

Fibromialgia: A doença das emoções não expressas

Nossos estados emocionais podem favorecer todos os tipos de doenças: hipertensão, disfunção cardíaca ou distúrbios nervosos de diferentes tipos. Diferentes doenças podem ajudar não apenas a transformar nossa saúde física, mas também facilitar a cura em um nível mais profundo. O segredo é descobrir e compreender as mensagens contidas nas desordens físicas para nos conhecermos e vivermos…

Fibromialgia: La enfermedad de las emociones no expresadas

Nuestros estados emocionales pueden favorecer todo tipo de enfermedades: hipertensión, disfunciones cardíacas o trastornos nerviosos de diferente índole. Diferentes dolencias pueden ayudar no solo a transformar nuestra salud física, sino también a facilitar la curación a un nivel más profundo. El secreto está en descubrir y comprender los mensajes contenidos en los trastornos físicos para conocernos y…

Quali sono le cause della sensazione di bruciore della fibromialgia?

Ti sei mai sentito come se le tue ossa fossero in fiamme?  Che dire della parte superiore della gamba o della schiena, magari anche sottocutanea? Alcuni pazienti con fibromialgia hanno la sensazione che la lava venga pompata nelle vene anziché nel sangue. Possono anche avere una sensazione di bruciore nel cervello, che è difficile da spiegare poiché non…

Fibromiyaljide yanma hissine ne sebep olur?

Hiç kemiklerinizin yandığını hissettiniz mi?  Peki ya üst bacak veya sırt, hatta belki deri altı? Bazı fibromiyalji hastaları, damarlarında kan yerine lav pompalanıyormuş gibi hissederler. Hatta beyinlerinde, ağrı reseptörleri olmadığı için açıklanması zor olan bir yanma hissi bile yaşayabilirler. Diğerleri midenin , tendonların veya bağların vücudun içinde yandığını hisseder. Fibromiyaljili birçok insan için bıçak saplanması o kadar şiddetlidir ki acı…

Wat veroorsaak die brandende sensasie van fibromialgie?

Het jy al ooit gevoel dat jou bene aan die brand is?  Wat van die bobeen of rug, dalk selfs onder die vel? Sommige fibromialgie-pasiënte voel asof lawa deur hul are gepomp word in plaas van bloed. Hulle kan selfs ‘n brandende sensasie in die brein hê, wat moeilik is om te verklaar aangesien daar geen pynreseptore daar…

O que causa a sensação de queimação da fibromialgia?

Você já sentiu como se seus ossos estivessem pegando fogo?  E a parte superior da perna ou as costas, talvez até sob a pele? Alguns pacientes com fibromialgia sentem que a lava está sendo bombeada em suas veias em vez de sangue. Eles podem até ter uma sensação de queimação no cérebro, o que é difícil de explicar,…

¿Qué causa la sensación de ardor de la fibromialgia?

¿Alguna vez has sentido que tus huesos están en llamas?  ¿Qué pasa con la parte superior de la pierna o la espalda, tal vez incluso debajo de la piel? Algunos pacientes con fibromialgia sienten que les bombean lava por las venas en lugar de sangre. Incluso pueden tener una sensación de ardor en el cerebro, lo cual es…