FIBROMIALGIA. LAS 10 CAUSAS PARA UNA CRISIS O BROTE

Una crisis de fibromialgia (o brote) es un aumento temporal en el número y / o la intensidad de los síntomas. Empeoramiento del dolor y la fatiga son generalmente los dos primeros síntomas notado en un fibro-brote. Sin embargo, otros síntomas como la falta de sueño, aumento de la disfunción cognitiva y trastornos digestivos son…

Test der weißen Blutkörperchen zum Nachweis von Fibromyalgie: neue Ergebnisse

Von: melissa erickson Leiden an Fibromyalgie bedeutet den Umgang mit Schmerzen, Schlafstörungen, Depressionen, Denk- und Gedächtnisproblemen. Ebenso schwierig ist die Skepsis von Freunden, Familie und Ärzten, die an der Gültigkeit der Krankheit selbst zweifeln. Fibromyalgie, wenig bekannt und oft falsch diagnostiziert, betrifft laut den Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention etwa 2% der Bevölkerung. Diese Zahl…

Test op witte bloedcellen die fibromyalgie detecteert: nieuwe resultaten

Door: melissa erickson Lijden aan fibromyalgie betekent het omgaan met pijn, slaapstoornissen, depressie, problemen van denken en geheugen. Even moeilijk is de scepsis van vrienden, familie en de medische gemeenschap die twijfelen aan de validiteit van de ziekte zelf. Fibromyalgie, weinig bekend en vaak onjuist gediagnosticeerd, treft ongeveer 2% van de bevolking, volgens de Centers…

Prueba de glóbulos blancos que detecta la fibromialgia: nuevos resultados

Por: Melissa Erickson Sufrir de fibromialgia significa lidiar con el dolor, los trastornos del sueño, la depresión, los problemas del pensamiento y la memoria. Igualmente difícil es el escepticismo de los amigos, la familia y la comunidad médica que dudan de la validez de la enfermedad en sí. La fibromialgia, poco conocida y con frecuencia…

Test de globules blancs permettant de détecter la fibromyalgie: nouveaux résultats

Par: melissa erickson La fibromyalgie est synonyme de douleur, de troubles du sommeil, de dépression, de problèmes de pensée et de mémoire. Le scepticisme des amis, de la famille et de la communauté médicale qui doutent de la validité de la maladie est tout aussi difficile. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la…

Fibromyalgie gekoppeld aan stress bij kinderen en onverwerkte negatieve emoties

Fibromyalgie maakte het moeilijk voor Vera om haar benen ‘s ochtends uit haar bed te trekken. Terwijl hij naar de badkamer liep en begon te werken, bewogen de pijnsteken zich naar zijn handen, hoofd en nek. Het bracht tranen in zijn ogen. Het maakte haar boos om te denken dat Kurt er niet eens aan had gedacht om…

Hat Ihre Frau Fibromyalgie? Hier gibt es 20 Möglichkeiten, dies zu unterstützen

Wenn Ihre Angehörige Fibromyalgie hat, ist es schwierig, genau zu verstehen, was passiert ist, ohne es selbst zu erfahren. Sie brauchen wahrscheinlich mehr Zeit als Sie, um zu schlafen, oder sie fühlen sich nicht bereit, sehr oft auszugehen. Fibromyalgie kann auch die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, zu arbeiten, Hausarbeit zu erledigen oder sogar Alltagsaufgaben wie Duschen und…

Heeft je vrouw fibromyalgie? Hier zijn 20 manieren om het te ondersteunen

Als je geliefde fibromyalgie heeft, is het moeilijk om precies te begrijpen wat er is gebeurd zonder het zelf te ervaren. Ze hebben waarschijnlijk meer tijd nodig dan jij om te slapen of ze voelen zich niet klaar om vaak uit te gaan. Fibromyalgie kan ook interfereren met het vermogen van een persoon om te werken, huishoudelijk…

Est-ce que votre femme a la fibromyalgie? Voici 20 façons de le soutenir

Si votre proche est atteint de fibromyalgie, il est difficile de comprendre exactement ce qui est arrivé sans l’avoir vécu vous-même. Ils ont probablement besoin de plus de temps que vous pour dormir ou ils ne se sentent pas prêts à sortir très souvent. La fibromyalgie peut également nuire à la capacité d’une personne de travailler, d’effectuer…

¿Tu esposa tiene fibromialgia? Aquí hay 20 maneras de apoyarlo

Si su ser querido tiene fibromialgia, es difícil entender exactamente por lo que ha pasado sin experimentarlo usted mismo. Es probable que necesiten más tiempo que tú para dormir o que no se sientan listos para salir muy a menudo. La fibromialgia también puede interferir con la capacidad de una persona para trabajar, hacer tareas domésticas o…

Du siehst mich gut, ich sehe gut aus, aber ich bin nicht gut. Von einem Patienten verfasst.

Sie sehen mich, wenn ich mich verwandelt habe. Ich schminke mich, meine Haare sind fixiert. Ich habe alle kleinen Tricks gelernt, um meine Augen ohne unnötige Anstrengung gut aussehen zu lassen. Ich habe alle Tricks gelernt, um trotz der anormalen Krankheit normal auszusehen. Ich lächle, obwohl ich Schmerzen habe. Ich sitze schweigend, während mein Körper innerlich vor…