Fibromiyalji: kalıtsal mı? Bazı ailelerde anne mirası olabilir

Araştırmacılar, fibromiyalji teşhisi konan bazı hastalarda bulunan ve bazı ailelerde anneden mirasa neden olabilen  mitokondriyal DNA’da mutasyonlar tespit ettiler   .

Bu, fibromiyaljinin büyük bilinmeyenlerinden birini temizlemenin yolunu açar:   eğer bir aile mirası varsa. Seville Üniversitesi’ndeki çalışmada,    araştırmacılar   fibromiyalji  hastalarının   aileleri ve  Melas sendromu, Merrf sendromu ve Leber hastalığı gibi mitokondriyal hastalıklardan muzdarip hastalarla çalıştı. Mitokondriyal   hastalıklara   , vücudun hücrelerinde enerji üretimindeki bir kusur neden olur. Her canlının ihtiyacı olan bu enerji mitokondri adı verilen hücrelerde bulunan organellerde üretilir    . Bu nedenle bu rahatsızlıklara verilen isim.


Fibromiyalji tüm dünyada insidansı yüksek olan bir hastalıktır.  Yaygın kronik ağrının  yanı   sıra egzersiz intoleransı, kas yorgunluğu  gibi   mitokondriyal hastalıklar   tarafından sunulanlara   benzer bir dizi semptomla karakterizedir   .          

Yapılan testler

Araştırma   , anneden kalıtılan fibromiyalji   teşhisi konan   bir ailede mitokondriyal DNA’da bir mutasyon olduğunu gösterdi. Bu mutasyon hastalarda tanımlanan mitokondriyal problemlerden sorumludur. 

Ek olarak,   etkilenen ailede bulunan mutasyon, mitokondriyal mutasyonları   olan diğer hastalıkları olan   hastaların hücrelerinde  de bulunan bir kompleks   olan NLRP3-inflamatuar kompleksinin   aktivasyonu ile ilişkilendirildi   .

Çalışmadaki ana hastadan analiz edilen tüm hücreler , mitokondriyal DNA’da bahsi geçen mutasyonu   gösterdi ve    aile üyeleri, anne tarafından   (hastanın çocukları, annesi ve kardeşleri)   aynı değişikliği yaşadı.  Tüm bunlara ek olarak, araştırmacıların   , hastanın mitokondrileri sağlıklı hücrelere nakledildiğinde hasta olduklarını keşfettikleri gerçeğidir. 

Çalışma     , mitokondriyal mutasyonlu hücrelerdeki inhibisyon,   onlarda önemli bir gelişme gösterdiğinden   ,   mitokondriyal hastalıkları araştırmak için yeni bir terapötik başarıyı temsil edebilir.

2 thoughts on “Fibromiyalji: kalıtsal mı? Bazı ailelerde anne mirası olabilir

  1. Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. casino online Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

  2. What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. 다낭 가라오케

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *