Fibromialgie pyn, ons liggaam kan dit nie beveg nie!

By gesonde mense verminder die toepassing van pynlike stimulasie op een deel van die liggaam die sensitiwiteit vir pyn in ‘n ander verre deel van die liggaam, deur die aktivering van ‘n  interne netwerk wat pyn teëstaan , ‘n gedragsverskynsel genaamd: “modulering van gekondisioneerde pyn “( MDC ). Die doeltreffendheid van die MDC is voorspelbaar in ‘n verskeidenheid gesondheidsuitkomste,  terwyl   verswakte MDC gepaard gaan met verskillende chroniese pyntoestande . Die huidige metodes wat gebruik word om die MDC te beoordeel, wissel baie en die Die belangstelling in die ontwikkeling van die MDC-metode bly hoog.
In hierdie verband is ‘n nuwe metode vir die evaluering van CDM by gesonde kontrole- en fibromialgie-pasiënte geëvalueer deur gebruik te maak van duimdruk as ‘n  toets,  en ‘  n kondisioneringsstimulus . Fibromialgie-pasiënte wat langdurige en gereelde evaluering benodig. van reaksies op pyn, moet hierdie nuwe en eenvoudiger toets omhels word. CDM is ‘n patroon waarin ‘n kondisioneringsaktivering gebruik word om ‘n toetsprikkel te beïnvloed, in verhouding tot reaksies op pyn.
By pasiënte met FM, of diegene met ander chroniese pynversteurings, word hierdie proses, die MDC, oor die algemeen aangetas, en die ondoeltreffende MDC word ook geassosieer met die toenemende gebruik van pynbestuurstrategieë, soos die gebruik van pynstillers.

In die studie, gepubliseer in die  “Journal of Pain Research”, het die navorsers ‘n nuwe metode ontwikkel om CDM te beoordeel, wat “direk in byna enige omgewing uitgevoer kan word, met minimale deelnemerslas.”
‘N Eenvoudige toets vir MDC behels die toepassing van twee pynlike stimuli, insluitend knyp, druk of blootstelling aan warm of koue temperature. Die nuwe model vir MDC gebruik die minimum druk wat vir 60 sekondes toegepas word (akkommodasie). nie-dominante deel (toets), en pyn word beoordeel op ‘n skaal van  0-100 , met  100, wat die pyn as meer intens beskryf. Dit is die eerste model waarin dieselfde stimulus gebruik word tydens voorbereiding en evaluering. Die navorsers het 16 vroue met FM, tussen 24 en 57 jaar, gekies. Om in aanmerking te kom, hierdie vroue het ‘n kliniese pyntelling van meer as 40 op ‘n 100-puntskaal (0 = geen pyn, 100 = ergste pyn). As kontrolegroep is 14 gesonde vroue van dieselfde ouderdom ook ingeskryf.
Die ondersoekers het hul pynvlak vergelyk met ‘n gevestigde alternatief (0 tot 100). In alle gevalle is minimale druk as stimulus vir die assessering gebruik. As kondisioneringsprikkel is deelnemers aan die studie blootgestel aan koue water of druk minimaal.
Die verskil in die graad van pyn van die toetsstimulus wat toegepas is voor en tydens die kondisioneringsstimulus, is gebruik om te bepaal of die MDC ongeskonde of verander is.
Die resultate van hierdie studie dui daarop dat ‘die gebruik van druk as pynstimulus vir kondisionering en toetsing ongeskonde MDC by gesonde proefpersone kan identifiseer,  sowel as 

MDC het afgeneem by FM-pasiënte ”.

In gesonde beheermaatreëls is ongeskonde MDC geïdentifiseer deur ‘n beduidende afname in pynpunte op die toetsstimulus, beide tydens minimale drukpynversorging en koue waterversorging.
Daarenteen was daar geen beduidende veranderinge in die telling van die toetsstimulasiepyn, voor of na die kondisioneringsstimulasie, by die FM-pasiënte nie.
Binne elke groep (gesonde en FM-pasiënte) was daar geen beduidende verskille tussen die twee kondisioneringsstimuli wat geëvalueer is nie, wat daarop dui dat ‘minimale toegepaste drukpynlimietstimulasie minstens so effektief is as onderdompeling in water koue hand om MDC te bewerkstellig ”. Hy het die studie gevind.
Slegs ‘n klein steekproefgrootte is geëvalueer en nie alle gesonde vroue het ongeskonde CDM getoon nie. Net so het nie alle FM-pasiënte gestremde CDM getoon nie. Verdere studies is nodig om meer pasiënte te evalueer, met inagneming van faktore. addisionele psigososiale probleme, en die gebruik van medisyne deur FM-pasiënte.
Die outeurs het egter tot die gevolgtrekking gekom dat die studie ‘demonstreer dat miniatuurdruk gebruik kan word as ‘n toets- en kondisioneringsprikkel, in die beoordeling van MDC. Hierdie studie bevestig verder die vroeëre resultate van verswakte MDC by FM-pasiënte in vergelyking met ‘n gesonde kontrole.
Pasiënte met fibromialgie of chroniese pyn het ‘n afname in die werking van die  interne opposisienetwerk van pyn, (Die MDC).

Jou liggaam weet nie hoe om pyn te weerstaan ​​nie …

2 thoughts on “Fibromialgie pyn, ons liggaam kan dit nie beveg nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *