Fibromialgie, hoe seer maak dit pyn! Kan ons iets doen?

Perseptuele rehabilitasie verbeter fisiese funksie en verminder fibromialgie pyn by vroulike pasiënte, volgens die studie  “A New Rehabilitation Tool in Fibromyalgia.”

Fibromialgie is ‘n chroniese siekte wat gekenmerk word deur  algemene pyn, spierstyfheid, moegheid, migraine, rustelose bensindroom, slaapstoornisse en sielkundige en kognitiewe versteurings. (geestelike prosesse soos persepsie, geheue of taal). Die siekte tref veral vroue – 80 tot 90 persent van die fibromialgie-pasiënte is vroue – en pasiënte is geneig om meer tyd te spandeer om aan sittende aktiwiteite deel te neem. Daar is berig dat liggaamlike oefeninge ‘n positiewe resultaat het vir gewrigstyfheid, spierstyfheid, algemene pyn, teerheid, moegheid en positiewe newe-effekte op kognitiewe disfunksie (die verstandelike funksies wat ons in staat stel om ons vrywillige dade te organiseer, te redeneer en te beheer. Dit sluit in kennis, taal, die erkenning van wat ons sien en die vermoë om te presteer.) Die navorsers het gewys op die nut van rehabilitasie by fibromialgie-pasiënte, wat perseptuele rehabilitasie ondergaan het.en liggaamlike oefening, met veral fokus op chroniese pyn en fisieke funksie in vergelyking met ‘n kontrolegroep.Altesaam 88 vroulike pasiënte met fibromialgie is geanaliseer, waarvan 62 ewekansig aan drie verskillende groepe toegewys is: perseptuele rehabilitasiegroep met 20 pasiënte, liggaamlike oefengroep met 21 mense en ‘n kontrolegroep met 21 lede. (Studiepasiënte het aan die American College of Rheumatology criteria * voldoen  .

Aan die einde van die studie is die data van 54 vroue geanaliseer, en elke groep is geëvalueer volgens die ” Fibromyalgia Impact Questionnaire ” en  die Fibromyalgia Evaluation Scale.wat hulle op verskillende tye uitgevoer het: Aan die begin, aan die einde van die behandeling (tien rehabilitasiesessies oor vyf weke) en in die 12 weke van opvolg. Die navorsers het opgemerk dat die areas van die perseptuele rehabilitasiegroep ‘n beduidende verbetering in die gevoel van pyn, vergeleke met die kontrolegroep, volgens die resultate van die vraelyste en skale wat in die vorige paragraaf * genoem is. Die liggaamlike oefengroep het ook ‘n goeie uitkoms vir pyn en funksie gehad in vergelyking met die kontrolegroep, soos aangedui deur die assesseringstellings en kriteria. * Geen verskille is waargeneem tussen die perseptuele rehabilitasie en die prestasiegroepe nie. liggaamlike oefening, in geen van die meetwaardes nie.
Die positiewe gevolge –verbetering van fisiese funksie en vermindering van pyn

– dieselfde gebly tydens die opvolg in albei rehabilitasiegroepe. Hierdie resultate dui daarop dat  perseptuele rehabilitasie ‘n positiewe strategie  is om vroue met fibromialgie te behandel  , met resultate  soortgelyk aan dié van fisiese oefeninge, ten opsigte van die verbetering van die fisieke funksie en pynvermindering. Die verskil is dat hierdie rehabilitasie uitgevoer word sonder om te beweeg ,  terwyl  fisieke aktiwiteit beweging en inspanning behels, maar dit baat al ons gesondheid. Die navorsers stel voor dat toekomstige studies die gewrigseffekte van perseptuele rehabilitasie en fisiese oefeninge in fibromialgie moet evalueer.
Perseptuele rehabilitasie: Dit is ‘n rehabilitasiebehandeling wat gebaseer is op die werking tussen die rug van die pasiënt, of die pynlike deel, en ‘n steunoppervlak wat bestaan ​​uit klein latexkeëls van verskillende groottes (hoogte: 3-8 cm; deursnee van die basis: 2 -4 cm), en verskillende elastisiteite. Die onderste basisse van hierdie keëls word met behulp van elastiese stroke op ‘n stewige houtoppervlak aangebring.

One thought on “Fibromialgie, hoe seer maak dit pyn! Kan ons iets doen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *