Die verskillende gesigte van pyn in rumatologie: fibromialgie en rumatoïede artritis

Rumatiese siektes bied baie kontroversiële pynprosesse, soos die geval is met  fibromialgie  . Wat hierdie siekte betref, was die posisie van rumatoloë tradisioneel ver, in die algemeen, maar hulle moet leer om dit te bestuur. Net so, in  beide inflammatoriese en degeneratiewe rumatiese siektes  , kan die gevolge van pyn ‘n vertraagde effek hê buite die besering.

Om lig te werp, het die  XLVII Nasionale Kongres van die Spaanse Vereniging van Rumatologie (  SER  )  ‘n tafel aangebied oor “Die gesigte van pyn in rumatologie”, waarin twee siektes met verskillende perspektiewe (fibromialgie en rumatoïede artritis) blootgestel is, maar met die kompleksiteit van pyn as ‘n algemene skakel.

Evolusie van die konsep van fibromialgie

Javier Rivera  , van die Rumatologiediens van die Hospitaal-generaal Universitario Gregorio Marañón (Madrid), het die nuwighede in die diagnose en konseptualisering van fibromialgie oor die jare aangespreek.

Om die evolusie van hierdie siekte te verduidelik, het ons teruggegaan na  die 70’s, toe fibromialgie ‘n “psigogeniese rumatiek”  was, dit wil sê, dit het ‘n sielkundige oorsprong gehad. “Dit het in die 1980’s begin verander, toe dit begin beskou word as ‘n siekte van  wydverspreide chroniese pyn  ,” het Rivera gesê.

In 1990 het die navorser  Frederick Wolfe  die eerste klassifikasiekriteria vir fibromialgie daargestel: wydverspreide pyn, wat langer as 3 maande duur en met die teenwoordigheid van 11 van 18 pynlike punte. Hierdie kriteria het gedien om “fibromialgie te noem en plek te maak vir rumatiese patologie.”

In 2010 ontwikkel Wolf nuwe kriteria waarin  pynpunte verdwyn as gevolg van ‘n gebrek aan sensitiwiteit  . Die nuwe kriteria is: algemene pyn, ‘n indeks van pyn en simptome (moegheid, slaap en assesseer die teenwoordigheid van ander somatiese simptome).

Later het Wolfe daardie kriteria weer gewysig om dit te verbeter en nuwe konsepte bekend te stel. Onder die nuwighede word die simptome tot drie fundamentele simptome verminder: hoofpyn, pyn in die onderbuik en depressie. “Hier word ‘n indeks geskep, die fibromialgie-simptoomskaal (simptomskaal van fibromialgie), wat vir epidemiologiese studies gebruik word”, het die dokter gesê.

In 2016 maak Frederic Wolfe ‘n nuwe resensie en stel ‘n ander pynskaal vas. Die interessantste feit wat hy byvoeg, is dat daar  die teenwoordigheid van ander comorbiditeite kan wees  , dit wil sê dat fibromialgie met ander siektes geassosieer kan word.

Na aanleiding van hierdie kriteria het ander verskyn, soos  die AAPT-kriteria  , wat “dieselfde is met geringe wysigings” en waar die areas van pyn verskillend gedefinieer word.

Pyn in fibromialgie

Alhoewel fibromialgie as ‘n chroniese pynsiekte beskou word, onderskei dit  verskeie tipes chroniese pyn  : gesigspynprobleme, soos hoofpyn, viscerale pyn, prikkelbare derm-sindroom, primêre buikpyn, bekkenbodempyn, ens. “Hierdie chroniese pyne meng eintlik met fibromialgie in. . Baie pasiënte met fibromialgie het baie van hierdie ander simptome,” verduidelik Rivera.  

En dit is dat die siekte baie  meer kompleks is as net chroniese pyn  . “Dit is waar dat dit ‘n chroniese pynsiekte is, maar daar is ander simptome wat ‘n meer komplekse proses toon as bloot ‘n chroniese pynproses,” het hy gesê. Trouens, daar is ‘n lys van die  41 mees algemene simptome  , maar ander kan voorkom.

Vertraging in diagnose

“Ondanks alle bestaande kriteria is  daar steeds ‘n vertraging in  diagnose,” het Rivera betreur. Hiervoor, het hy verduidelik, is ‘n reeks vraelyste geskep, veral in Primêre Sorg (PC), om ‘n voldoende sifting te maak van wat fibromialgie is. “Die probleem is dat alle primêre sorg dokters nie al die vraelyste, al die kriteria en al die siektes van al die pasiënte kan beheer nie, so hulle is uiteindelik ook nie nuttig nie.”

Rivera het ‘n studie oor doktersvertroue in fibromialgie genoem wat na ‘n aantal veranderlikes gekyk het: die herkenning van fibromialgie-simptome, die onderskeid van fibromialgie-simptome van ander siektes en die ontwikkeling van ‘n behandelingsplan. “Die studie toon dat  rumatoloë die mees gespesialiseerde in hierdie gebiede  is,” het hy beweer.

Rivera wou egter beklemtoon dat die rol van PC-dokters in fibromialgie “taamlik klein” is, en dat psigiaters dit nog nooit as ‘n psigiatriese siekte beskou het nie en “hulle nie as bekwaam beskou om hierdie pasiënte te behandel nie”. Om hierdie rede het hy daarop aangedring dat  die diagnose steeds moeilik is, veral in PC  , die eerste lyn waarheen ‘n pasiënt met fibromialgie kom. Dit, het hy uitgewys, lei tot twee probleme: onderdiagnose en ook oordiagnose. “In laasgenoemde geval gebeur dit omdat daar pyne is wat nie fibromialgie is nie en soms word ‘n behoorlike diagnose nie gemaak nie.”

Net so het hy sommige van die siektes gelys wat die meeste  as fibromialgie gediagnoseer is en nie is nie  : degeneratiewe meganiese astralgie, tendinitisprobleme, kontrakture, astralgie wat verband hou met menopousale situasies en dié wat met metaboliese sindroom verband hou. “Dit alles is nie fibromialgie nie en  ons moet weet hoe om dit te onderskei  , beide rekenaardokters en rumatoloë self,” het hy verklaar.

Rumatoïede artritis, die mees algemene oorsaak van chroniese pyn

Op sy beurt het  Enrique J. Cobos del Moral  , van die Departement Farmakologie aan die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van Granada, gefokus op  rumatoïede artritis  , ‘n outo-immuun, sistemiese en progressiewe siekte wat uit ‘n chroniese inflammatoriese versteuring bestaan.

Dit is ‘n baie algemene siekte. “In Spanje is daar ongeveer ‘n kwartmiljoen mense en 20 000 nuwe gevalle word elke jaar gediagnoseer. En die persentasie neem toe soos die bevolking verouder. Boonop is  dit een van die mees algemene oorsake van chroniese pyn onder die wêreldbevolking  ,” het die kenner gesê.

Dit het ook aan die lig gebring dat, in rumatoïede artritis,  pyn die mees “voorkomende en invaliderende” simptoom  vanuit die pasiënt se perspektief is. En pyn is nou verwant aan sitokiene.

Die rol van sitokiene

“Een van die  redes waarom inflammasie seer  is, is bloot weens ’n fisiese probleem. Binne-in die gewrigte is daar baie senuwee-eindpunte en sommige van hulle produseer meganiese stimuli, wat bydra tot pyn”, het Enrique J. Cobos verduidelik.

Daarbenewens is daar  sitokiene  , klein proteïene wat deurslaggewend is om die groei en aktiwiteit van ander selle van die immuunstelsel en bloedselle te beheer. Sitokiene het aan die een kant ‘n indirekte effek, dit wil sê hulle “kan die produksie van sekere inflammatoriese rooiheid bevorder.” Maar hulle het ook ‘n direkte effek op perifere  nociceptors  (terminasies wat pyn opspoor en dit na ander areas van die sentrale senuweestelsel oordra).

“Perifere sensoriese neurone is sensors van inflammasie en het sekere molekulêre masjinerie, reseptore vir baie van die sitokiene wat baie  belangrik is in chroniese inflammatoriese pynversteurings  ,” het hy afgesluit.

2,820 thoughts on “Die verskillende gesigte van pyn in rumatologie: fibromialgie en rumatoïede artritis

 1. I work as a chair Event Massage Planner. I regularly imagine just what got men and women started writing a blog.
  In conclusion, a (good quality) author has something substantial to express, no matter if very funny, informative, academic,
  or in any other case thrilling to other people. I assume a great deal of blog owners aim to support people.
  Needless to say, presently there are without
  a doubt all those driven to the form of expression due to the
  fact it might possibly be highly profitable and simply turn directly into a fully committed job.

  I view a lot more sites in a month than everyone in my area, I
  can promise you. I believe that that’s just about all too obscure, really.

  Each individual blog writer will begin submitting
  for a distinctive, unique rationale. In my line of employment, folks organise a Massage For Events just for both typical (birthday bash, management and business
  get together, etc.) reasons, as well as personal motives for example a Spiritual
  purpose.

  For what reason do a certain amount of creators persist with
  it, even though other individuals toss in the towel?
  It’s actual love! A passion for writing, a passion for
  helping or helping to make us guffaw or whatever. A fire for storytelling for many,
  I am certain. Existence does have meaning, but we have to work at appreciation of it.
  I believe blogs may possibly even be a form of Self-Knowledge vocation helping hidden crowds of individuals.

  Obviously, there are websites created by Sears and Gimbles (decided to go with bankrupted retailers deliberately!
  haha) but I mean authentic sites. Individualized web logs.
  Mom and Pop Business websites. Course weblogs. Local Association sites.
  Websites with love. https://njmassage.info/event

 2. Salutations, blog person and followers! I undoubtedly can assert the fact that I have a weakness
  for the Online reality. The rise of the personalised blog, with regard to
  me personally, had been virtually the very best
  expansion ever! I really like checking out personal blogs, and this blog is actually absolutely no different.

  I am employed as an Chair Party Massage Advisor.
  That leaves me having quite a bit of down time at work to discover
  blogs and the like. I would instead check out blogs when compared with media just about any day.
  Just what ordinary individuals have to state, exactly what
  they actually feel and ponder, this counts to me personally indeed very much greater.

  A blog website is so private and really important for the reason that it will come from a
  individual’s creative imagination and inner reflection of their particular own. Of course,
  I don’t quite mean a internet site for a massive business; that’s definitely
  not a “web log” by any means!

  First, thank you for the info, and your
  one-of-a-kind point of view. I can enjoy this weblog and specifically this text.

  At this stage, I feel I trash much too much precious time on-line,
  perusing rubbish, essentially. This was a refreshing switch from
  what I’ve known. Still, I believe examining other people’s precious ideas is
  a rather necessary investment of at any rate some of my weekly allotment of time in my
  plan. It’s almost like looking into the junk heap to obtain the gold.
  Or simply, whatever illustration functions for you.
  Nonetheless, being near the personal pc is probably as harmful
  to you as smokes and deep-fried chips. http://myboard.dothome.co.kr/board_JiTq39/1442673

 3. I have a job as an Event Massage Planner. I definitely
  question the thing that got people setting about
  blogging and site-building. Finally, a (good) author has a little something
  meaningful to share, irrespective of whether amusing, insightful,
  educative, or otherwise thrilling to some others.
  I believe that a great deal of writers aim to help other people.
  Evidently, there are positively those people attracted
  to the type of reflection given that it could quite
  possibly be highly profitable and turn directly into a fully committed gig.
  I read a great deal more information sites in a month as compared to everyone in my township,
  I can assure you. I imagine that’s all excessively fuzzy, in reality.
  Every single blogger will begin writing for a
  completely different, unique factor. In my employment, people make a reservation for a chair Event Massage
  regarding both broad (birthday, management and business gathering, etc.) underlying factors, along with unique motives for instance
  a Self-Development intent.

  How come do some writers keep going, whilst other individuals quit?

  It’s eagerness! A passion for crafting, a passion for educating or helping to make people laugh or simply which I don’t understand.
  An enthusiasm for storytelling for most, I am confident. Existence
  really does have a message, nevertheless we have to work at appreciation of it.
  I contemplate blogging may possibly be a form of Self-Discovery undertaking
  assisting silent and invisible crowds of individuals.
  Certainly, there are blogs produced by Sears and Gimbles (opted for defunct retail
  outlets on purpose! mouahaha) however I really mean tremendous
  blogs. Personal blogs. Mom and Pop Business information sites.
  Class blogs. Community blogs. Information sites with soul.

  I value your featuring this information for people wanting to get more
  information about topics like this. Your blog was well written and well researched, and that is quite definitely appreciated.
  I actually am constantly seeking different websites to follow
  and read regularly. https://mup-ochistnye.ru/2022/01/14/parties-and-events-are-made-more-thoughtful-with-chair-massage/

 4. Good day, blog person and viewers! I basically may easily reveal
  that I definitely like the Net. The surge of the individual blog website,
  with regards to myself, was indeed almost the
  most useful improvement ever in my life! I love “leafing” through weblogs, and this specific blog website is without
  doubt basically no exception. I am employed as an Chair Massage For Events Director.
  Which fortunately leaves me personally having a whole
  lot of down time during the work day to scan through blog and so
  on. I’d personally alternatively study personal blogs compared
  to the press any time. Just what everyday people have to speak about,
  what exactly these people truly feel and ponder, that matters to me
  very much greater. A weblog is so private and really
  substantive for the reason that it comes right from a person’s imagination and inner
  expression of their particular own. As expected, I don’t
  quite necessarily mean a site designed for a massive conglomerate; which really not a “web log” whatsoever! http://suntimur.xyz/zvicheryle0

 5. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and now every time a comment is added I recieve 4 emails
  with the same comment. Is there a way you can remove me from that service?
  Thanks!

 6. Politechnika Częstochowska

  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01
  Informacje

  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2
  Wydziały

  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

 7. I do trust all of the ideas you’ve offered for your post.
  They’re really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very brief for newbies. May you please lengthen them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

 8. If some one desires to be updated with most up-to-date
  technologies therefore he must be pay a visit this website and
  be up to date all the time.

 9. Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Cheers

 10. I’m not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 11. Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you
  could be a great author.I will always bookmark your blog
  and definitely will come back later on. I want to encourage you to continue your
  great job, have a nice afternoon!

 12. Hello I am so delighted I found your website, I really
  found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to
  say cheers for a fantastic post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read through it all at the minute but I have saved
  it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a lot more, Please do keep up the awesome jo.

 13. After looking at a few of the articles on your site,
  I seriously appreciate your way of blogging.
  I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
  Please visit my website as well and tell me your
  opinion.

 14. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be really something that I think I would never understand.

  It seems too complex and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 15. I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding
  more. Thanks for magnificent information I was
  looking for this information for my mission.

 16. Politechnika Częstochowska

  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01
  Informacje

  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2
  Wydziały

  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

 17. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make
  your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my
  iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to resolve this problem. If you have any suggestions, please share.
  Thanks!

  Feel free to visit my web site … Seo Uk

 18. Politechnika Częstochowska

  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01
  Informacje

  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2
  Wydziały

  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP:
  /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

 19. Politechnika Częstochowska

  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01
  Informacje

  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2
  Wydziały

  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

 20. Normally I don’t read article on blogs, however I
  would like to say that this write-up very compelled me
  to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me.
  Thank you, very nice article.

 21. You really make it seem really easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually something which I believe I would by
  no means understand. It kind of feels too complicated and very
  broad for me. I’m taking a look forward to your subsequent put up, I’ll try
  to get the hang of it!

 22. If you wish for to grow your know-how only keep visiting
  this website and be updated with the most recent news posted here.

 23. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.

  I will appreciate if you continue this in future.

  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 24. Remarkable things here. I am very glad to look your article.
  Thank you so much and I’m having a look ahead to contact you.

  Will you kindly drop me a e-mail?

 25. Great blog here! Additionally your web site rather
  a lot up very fast! What host are you using?
  Can I am getting your affiliate hyperlink on your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 26. Politechnika Częstochowska

  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01
  Informacje

  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2
  Wydziały

  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP:
  /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

 27. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites?

  I have a blog based on the same topics you discuss
  and would really like to have you share some stories/information. I
  know my audience would value your work. If you’re even remotely interested,
  feel free to send me an e mail.

 28. Politechnika Częstochowska

  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01
  Informacje

  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2
  Wydziały

  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej
  w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

 29. Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
  you are a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back someday.

  I want to encourage you to ultimately continue
  your great job, have a nice weekend!

 30. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward
  to seeing it improve over time.

 31. These are truly impressive ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some fastidious points here.
  Any way keep up wrinting.

 32. Its like you read my thoughts! You appear to understand a lot approximately this,
  such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you simply could do with some % to power the message house a little bit,
  but other than that, that is magnificent blog. A great read.
  I will definitely be back.

 33. I just could not go away your site before suggesting that I extremely loved
  the standard info an individual provide in your guests?
  Is gonna be back often to check out new posts

 34. I am not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 35. Excellent post. Keep posting such kind of information on your page.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this web site.

 36. My partner and I stumbled over here by a different
  page and thought I might check things out. I like what I see so
  i am just following you. Look forward to checking out your
  web page again.

 37. Aw, this was an exceptionally good post. Finding
  the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and
  don’t seem to get nearly anything done.

 38. If you want to acquire car financial online, you
  must narrow down all the feasible bargains and also rates that fit your budget.
  As frequently with the scenario of several, they usually tend to disregard the relevance of matching up money management quotes that they tend to invest three times
  as much as they could possibly have in fact spared, Visit This Link.

 39. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and
  wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope
  you write again very soon!

 40. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook
  group. Chat soon!

 41. I used to be suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by means
  of him as nobody else recognise such detailed about my trouble.

  You’re wonderful! Thanks!

 42. Whether you wish to purchase auto financial online,
  you need to limit all the possible offers as well as fees that accommodate your budget.
  As frequently along with the case of numerous, they tend to
  ignore the value of reviewing money quotes that they tend to spend thrice as
  much as they might possess actually spared, Home Page.

 43. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest factor
  to have in mind of. I say to you, I certainly get annoyed whilst folks
  think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well
  as outlined out the entire thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 44. Thank you a lot for sharing this with all people you actually
  recognize what you are speaking about! Bookmarked.
  Kindly also visit my web site =). We will have a hyperlink alternate
  arrangement between us

 45. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let
  alone the content!

 46. Hi there! This post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I am going to forward this article
  to him. Pretty sure he will have a very good read.
  Thank you for sharing!

 47. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser
  compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but
  looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?

 48. Hi, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, might test this?
  IE still is the marketplace chief and a huge element of people will leave out your great writing due to this problem.

  My website: dominoqq

 49. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;
  ) I am going to revisit once again since I book-marked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 50. You’re so cool! I don’t believe I’ve truly read through something like this before.
  So good to find somebody with unique thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of
  originality!

 51. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site provided us with useful info to work on. You’ve performed a formidable process and our whole community might be grateful to you.

 52. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your
  articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  cover the same topics? Thanks for your time!

 53. You could definitely see your skills within the work you write.
  The arena hopes for more passionate writers
  such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 54. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d
  most certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll
  settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group.

  Chat soon!
  Beste katzenfutter test web page bestes katzenfutter für kitten

 55. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile
  friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share.
  Many thanks!

 56. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  infringement? My website has a lot of completely
  unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without
  my agreement. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 57. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, fantastic blog!

 58. Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you can be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and definitely
  will come back someday. I want to encourage continue your great job, have a nice evening!

 59. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems
  finding one? Thanks a lot!

 60. Greate pieces. Keep posting such kind of info on your page.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg
  it and in my view suggest to my friends. I am confident
  they will be benefited from this site.

 61. I am curious to find out what blog system you have been working with?
  I’m having some small security issues with my latest blog
  and I would like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 62. Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.I will remember to bookmark your blog and
  will often come back someday. I want to encourage that you continue your
  great posts, have a nice afternoon!

 63. Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any
  recommendations?

 64. Usually I do not learn article on blogs, however I wish
  to say that this write-up very compelled me to try and do so!

  Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 65. It’s in point of fact a nice and useful piece of info.

  I’m happy that you simply shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 66. Hello would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 67. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such info much.
  I was seeking this particular information for a long time.

  Thank you and best of luck.

 68. Whether you want to purchase automobile money management online,
  you need to limit all the feasible offers as well as prices that match
  your budget. As usually with the instance of a lot of, they have a
  tendency to overlook the usefulness of contrasting financial quotes that
  they have a tendency to invest three times as much as
  they could possibly possess really saved, Homepage.

 69. I am genuinely pleased to glance at this blog
  posts which contains tons of useful information, thanks for providing these information.

 70. hello!,I love your writing very much! percentage we keep
  up a correspondence more about your post on AOL? I require an expert in this house to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 71. You made some really good points there. I looked on the net to find
  out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 72. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very
  soon!

 73. Politechnika Częstochowska
  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01

  Informacje
  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2

  Wydziały
  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii
  Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

  Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  uczelnia_dostepna.svg
  Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 74. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog
  posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled
  upon this web site. Reading this information So i’m
  happy to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed.

  I most undoubtedly will make certain to do not forget this web site and give it a
  glance on a continuing basis.

 75. Politechnika Częstochowska
  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01

  Informacje
  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2

  Wydziały
  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP:
  /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

  Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  uczelnia_dostepna.svg
  Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego.

 76. Politechnika Częstochowska
  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01

  Informacje
  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2

  Wydziały
  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w
  systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

  Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  uczelnia_dostepna.svg
  Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego.

 77. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d
  like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your
  blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I
  look forward to seeing it develop over time.

 78. I am not sure where you’re getting your information, but
  good topic. I needs to spend some time learning much more
  or understanding more. Thanks for great info I was looking for
  this info for my mission.

 79. If some one wants expert view about blogging
  and site-building after that i suggest him/her to go to see
  this webpage, Keep up the nice work.

 80. Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I
  must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

 81. What’s up it’s me, I am also visiting this site daily,
  this web page is really nice and the visitors are truly sharing
  fastidious thoughts.

 82. I do accept as true with all the ideas you have offered
  to your post. They’re really convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May just
  you please extend them a bit from next time? Thank you for
  the post.

 83. Politechnika Częstochowska
  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01

  Informacje
  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2

  Wydziały
  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w
  systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

  Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  uczelnia_dostepna.svg
  Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 84. Thank you for another magnificent article. Where else may anyone get that kind of information in such an ideal
  approach of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the
  search for such info.

 85. Hello there, I found your website by means of Google at the same time as looking for a similar subject, your website got here
  up, it seems good. I have bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hello there, simply turned into aware of your blog
  thru Google, and found that it’s truly informative.

  I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful
  if you continue this in future. Lots of other folks can be benefited
  from your writing. Cheers!

 86. If you are going for most excellent contents like me, only
  pay a quick visit this web page all the time because
  it presents feature contents, thanks

 87. Politechnika Częstochowska
  ul. J.H. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  NIP: 573-011-14-01

  Informacje
  bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

  Zamówienia Publiczne

  Informacje o cookies

  Deklaracja dostępności

  Inspektor Ochrony Danych

  SARS-CoV-2

  Wydziały
  Wydział Budownictwa

  Wydział Elektryczny

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Wydział Infrastruktury i Środowiska

  Wydział Zarządzania

  logo ePUAP

  Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

  Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  uczelnia_dostepna.svg
  Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 88. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve
  acquired here, certainly like what you are stating
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of
  to keep it sensible. I cant wait to read much more from
  you. This is actually a terrific web site.

 89. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out
  and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that go over the same topics? Thanks for your time!

 90. Heyy would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my owwn blog in the near future but I’m having a toug time decidding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

  my homepage after effects logo animation

 91. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a
  blog site? The account helped me a appropriate deal.

  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny clear concept

 92. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary
  job!

 93. Superb site you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the
  same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of community where I
  can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!

 94. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and
  I was curious about your situation; many of us have created some nice methods
  and we are looking to swap solutions with others, be sure to
  shoot me an e-mail if interested.

 95. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know
  a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet
  browsers and both show the same outcome.

 96. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. Your
  article has really peaked my interest. I am going to take a note of your site and
  keep checking for new details about once per week.

  I subscribed to your RSS feed as well.

 97. Greetings! Very helpful advice in this particular article!

  It is the little changes that make the most significant changes.
  Thanks a lot for sharing!

 98. With havin so much content do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright violation? My site has a
  lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do
  you know any methods to help prevent content from
  being stolen? I’d really appreciate it.

 99. Attractive component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your feeds and even I fulfillment you
  get admission to persistently fast.

 100. I am not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for fantastic information I was looking for
  this information for my mission.

 101. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & aid different users like its helped me.
  Good job.

 102. That is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look ahead to searching for more
  of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks

 103. I enjly reading an artficle that will make menn and women think.
  Also, thanks foor allowing for me to comment!
  тренировать мышцы website курс для бодибилдеров

 104. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 105. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous
  to and you are just too excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you are
  stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and
  you still take care of to keep it sensible. I can not wait to
  read much more from you. This is actually a terrific site.

 106. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might
  bee a great author.I will always bookmark your blog and will often come back down the road.
  I want to encourage you to definitely contiue your great writing, have a nice weekend!

  Spielautomaten Club website Spielautomaten Club

 107. Undeniably believe that which you said. Yourr
  favorite justificaton seemed to be on the internet the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I definitely get irkd while people think about
  worries that they plainly don’t know about.You managed to hit the
  nail upon the top as well as defined out the whole
  thing wiothout having sikde effect , people could take a signal.
  Will likely bee bachk to get more. Thanks
  накачать мышцы homepage накачать мышцы
  для женщин

 108. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I genuinely enjoy reading
  through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?

  Thank you!

 109. My partner and I absolutely love your blog and
  find a lot of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome website!

 110. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you could do with
  some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is
  excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 111. Good day! I know this is kind of off topic but
  I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 112. My brother suggested I might like this website.
  He was totally right. This post actually made my day.

  You cann’t imagine just how much time I had spent for
  this info! Thanks!

 113. A fascinating discussion is definitely worth comment.

  I do believe that you should write more about this subject, it
  might not be a taboo matter but usually people don’t talk about such subjects.
  To the next! Best wishes!!

 114. Thank you for any other great article. The place
  else could anybody get that type of info in such an ideal manner
  of writing? I have a presentation next week, and I’m at the
  look for such information.

 115. Hello, i feel that i saw you visited my website so i got here to return the favor?.I’m attempting to in finding issues to improve my website!I suppose its good enough to make
  use of a few of your ideas!!

 116. It’s truly very difficult in this active life
  to listen news on TV, so I simply use world wide web for
  that purpose, and get the hottest information.

 117. Thanks for ojes marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re
  a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you to continue your great
  job, have a nice morning!

  Here is my web blog 툰코도메인

 118. Whether you wish to buy cars and truck financial online,
  you need to narrow down all the achievable offers and also rates that accommodate your budget.
  As typically along with the instance of lots of, they have
  a tendency to neglect the significance of comparing finance quotes that they often tend
  to devote three times as much as they can possess actually conserved,
  visit.

 119. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Internet
  explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 120. Рашизм (от англ. «Russia, Russian», — произносится раша, — и итал.
  «fascismo» — фашизм, от которого взято окончание -изм) — неофициальное название политической
  идеологии и социальной практики властного режима России начала XXI в.
  на идеях «особой цивилизационной миссии» россиян, «старшести братского народа», нетерпимости к элементам культуры других народов; на тоталитаризме и империализме советского типа,
  использовании российского православия как нравственной доктрины и
  на геополитических инструментах влияния,
  в первую очередь – энергоносителях.

 121. If you wish to get automobile financing online, you need
  to narrow down all the achievable bargains and costs
  that fit your budget plan. As frequently along with the scenario of numerous, they have a tendency to ignore the usefulness of matching up financing
  quotes that they often tend to spend three times as high as they can possess in fact spared, Read This.

 122. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it
  or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is
  fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 123. Сёння ў Беларусі рэферэндум! Ад выніку якога залежыць
  далейшы лёс нашых краін.
  Я ведаю шмат беларусаў, і гэта цудоўныя людзі, якія заўсёды дапамагалі нам, а мы дапамагалі ім падчас крывавых разгонаў імя дыктатара
  лукашэнкі.

  Я звяртаюся да ўсіх беларусаў
  – вы цудоўныя і моцныя людзі – не дапусціце
  страту незалежнасці і акупацыю вашай краіны.
  Не верце вашаму ўраду і тэлеканалам
  – ніколі Украіна не нападала і не нападзе на вашу краіну.
  Глядзіце праўдзівыя навіны на на UkraineNow,
  SPRAVDI. Малю вас зрабіць правільны выбар
  і заявіць сваю грамадзянскую пазіцыю!
  Ад рэферэндуму сёння залежыць – ці станеце вы ізаляванымі ізгоямі
  і злачынцамі або свабодным і дэмакратычным народам!

  Валите власть!

 124. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 125. Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

 126. I do not even understand how I finished up here, however I thought
  this submit was once great. I do not understand who you
  are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not
  already. Cheers!

 127. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this
  I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to contribute & assist different users like its aided me.
  Good job.

 128. If you want to purchase automobile financing online, you
  must shorten all the achievable deals and rates that suit your budget plan. As frequently
  with the case of a lot of, they have a tendency to overlook the significance of
  comparing finance quotes that they often tend to devote thrice as long as they
  could possibly possess in fact conserved, Click This Link.

 129. Hello there! I could have sworn I’ve visited
  this site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me.

  Anyhow, I’m certainly delighted I stumbled upon it and
  I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 130. I discovered your blog web site on google and examine just a few of your early posts.
  Continue to maintain up the superb operate.
  I simply extra up your RSS feed to my Yahoo engine. Searching for forward to studying more from you
  afterward!…

 131. It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it is
  time to be happy. I’ve read this post and if I may just I wish
  to counsel you few fascinating things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring
  to this article. I want to read even more things approximately it!

 132. If you desire to get automobile financial online, you must narrow down all the
  feasible offers and fees that fit your spending plan. As frequently with the situation of many, they usually tend to disregard the value of reviewing financing quotes that they usually tend
  to devote three times as long as they could possess actually saved, view source.

 133. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you!

  However, how could we communicate?

 134. Please let me know if you’re looking for a author
  for your site. You have some really good articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely
  love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an email if interested. Regards!

 135. Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any suggestions? Appreciate it!

 136. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.I will always bookmark your blog and will often come back down the road.
  I want to encourage you continue your great writing, have
  a nice afternoon!

 137. After exploring a few of the articles on your blog, I honestly like your technique
  of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list
  and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me what you think.

 138. Whether you wish to purchase cars and truck financing online, you have to narrow down all the feasible bargains and fees that match
  your budget. As commonly along with the instance of numerous,
  they often tend to disregard the relevance of comparing
  money quotes that they usually tend to invest three times as much as they could possess
  really saved, learn more.

 139. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s
  both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I found this in my hunt for something
  concerning this.

 140. Just wish to say your article is as astounding.

  The clarity in your post is simply great and i could assume
  you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 141. I believe this is among the so much vital info for me. And i’m happy studying your article.

  However wanna commentary on some general things, The site taste is perfect, the articles is actually great : D.
  Excellent task, cheers

 142. I am really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any ideas to help fix this problem?

 143. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us
  so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting
  this to my followers! Excellent blog and wonderful design and style.

 144. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for
  something completely unique. P.S Sorry for being off-topic
  but I had to ask! https://telegra.ph/How-To-Use-For-Snapchat-Account-Verification-03-06-2

 145. What’s up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that’s really
  excellent, keep up writing.

 146. I blog often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest.
  I will book mark your blog and keep checking for new details about once a week.

  I subscribed to your RSS feed too.

 147. I like the valuable info you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test again right here regularly.

  I am quite certain I’ll learn lots of new stuff proper here!
  Best of luck for the next!

 148. May I simply say what a comfort to uncover someone that really
  knows what they are talking about on the internet.
  You actually know how to bring an issue to light and make it important.

  A lot more people have to check this out and understand this side of your story.
  I was surprised you are not more popular given that you certainly
  have the gift.

 149. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing
  without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 150. I got this web site from my pal who shared with me on the
  topic of this web page and now this time I am visiting this
  web page and reading very informative posts here.

 151. Have you ever thought about adding a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
  But just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and videos, this site could undeniably be one of
  the very best in its field. Fantastic blog! https://www.hulkshare.com/seomasterps

 152. First off I would like to say excellent blog! I had a quick question which
  I’d like to ask if you do not mind. I was
  interested to find out how you center yourself
  and clear your thoughts prior to writing. I’ve had
  a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Thank you!

 153. I really love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and want to
  find out where you got this from or exactly what the
  theme is named. Appreciate it!

 154. Greetings from Florida! I’m bored to death
  at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you provide here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

 155. Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the
  same subjects? Thanks a ton!

 156. each time i used to read smaller articles or reviews
  which as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this place.

 157. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the
  same subjects? Appreciate it!

 158. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum
  it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  everything. Do you have any recommendations for novice blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 159. Every weekend i used to visit this site, because
  i wish for enjoyment, since this this web site conations really good funny information too.

 160. وین شد در زمینه ی ارایه فرم و میکس و تبانی و آموزش بازی های کازینویی فعالیت میکند و
  همواره سعی بر این دارد که کاربران خود را
  به سود برساند.

 161. آموزش آنلاین زبان ، مهارت برای زندگی | همه چی زبان
  آموزش‌های کاربردی از مهم ترین کتاب های بازار
  درباره همه چی زبان
  در این وبسایت به دانش عظیم و کشف دنیا با یادگرفتن
  زبان جدید می رسید

 162. Excellent site you have here but I was wanting to
  know if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?

  I’d really like to be a part of online community where I can get
  responses from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 163. If you wish to purchase cars and truck financial online, you must narrow down all the possible offers and also rates that match your spending plan. As usually along with the
  instance of numerous, they often tend to disregard the usefulness of contrasting money management quotes that they often tend to devote thrice as long as they might possess in fact saved, Clicking Here.

 164. Greetings from Los angeles! I’m bored at
  work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my
  mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  good site!

 165. Good web site you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays.
  I seriously appreciate individuals like you!

  Take care!!

 166. Awesome blog! Do you have any hints for aspiring
  writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost
  on everything. Would you recommend starting with
  a free platform like WordPress or go for a paid option? There
  are so many options out there that I’m completely overwhelmed
  .. Any recommendations? Bless you!

 167. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you happen to be a great author. I will make certain to bookmark your blog
  and will come back in the future. I want to encourage that you continue your great work,
  have a nice holiday weekend!

 168. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it
  has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 169. Definitely believe that which you stated. Your favourite reason seemed to be
  on the internet the easiest factor to understand of.
  I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider concerns that
  they plainly don’t realize about. You controlled to hit
  the nail upon the top as neatly as outlined out the entire thing without having side effect
  , other people could take a signal. Will likely be back to
  get more. Thanks

 170. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as well check things out.

  I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page yet again.

 171. I think everything published was actually very reasonable.
  However, what about this? what if you added a little content?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if
  you added something to possibly get a person’s attention?
  I mean Die verskillende gesigte van pyn in rumatologie: fibromialgie en rumatoïede artritis | HEALTHY LIVING AT HOME is a little boring.
  You ought to look at Yahoo’s home page and see how they write news titles to get viewers
  to open the links. You might try adding a video or a related picture or two to grab readers interested
  about what you’ve written. In my opinion, it could bring
  your website a little bit more interesting.

 172. I’ve read some good stuff here. Certainly worth bookmarking for
  revisiting. I wonder how much effort you place to make the
  sort of great informative site.

 173. excellent issues altogether, you simply received a new
  reader. What may you suggest in regards to your submit that you made a few days in the past?
  Any certain?

 174. Wonderful goods from you, man. I have keep in mind your stuff prior to and you’re just too fantastic.

  I really like what you’ve bought here, really like what
  you are saying and the way through which you say it.
  You are making it entertaining and you still care for to stay
  it sensible. I cant wait to read much more from you. That is actually a wonderful web
  site.

 175. Howdy! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!

  He always kept talking about this. I will forward this article
  to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for
  sharing!

 176. Terrific article! This is the type of info that should be
  shared around the internet. Shame on Google for no longer positioning this
  publish higher! Come on over and talk over with my site . Thanks
  =)

 177. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to
  everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d really appreciate it.

 178. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to
  “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 179. hello!,I really like your writing very much! percentage we be in contact extra about your post on AOL?
  I need an expert on this space to resolve my problem.
  May be that is you! Looking ahead to look
  you.

 180. I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked
  my interest. I am going to take a note of your site and keep
  checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed
  as well.

 181. ضریب‌های سایت‌ها با هم متفاوت هستند.
  این ضریب‌ها توسط الگوریتم‌ها و سیستم‌های
  پیشرفته تعیین می‌شود. برای مثال ضریب‌های سایت
  شرط بندی تاینی بت و سایت چیتا بت که هر
  دو از سایت‌های شناخته شده بازی انفجار هستند با هم
  تفاوت دارند.

  اگر ضریب‌های سایتی که در آن پیش‌بینی می‌کنید پایین باشد شما از
  رقبای خود عقب خواهید افتاد. به همین علت باید سایتی را انتخاب کنید که همیشه بهترین ضریب‌ها را به
  کاربران خود بدهد. بعضی از افراد در
  سایت‌های مختلف اکانت می‌سازند تا برای هر شرط
  به سراغ سایتی بروند که سود بیشتری
  به کاربر می‌دهد. اما اگر
  سایت درستی را انتخاب کنید دیگر نیازی به این کار
  نیست. ما در وین شد سایت چیتا بت را به عنوان سایتی که در
  زمینه پیش‌بینی شناخته شده است پیشنهاد می‌کنیم.

  چیتا بت هيچ‌گاه ضریب‌های پایینی ارائه نمی‌دهد.
  تاینی بت نیز در این امر خوب عمل کرده است اما ضرایب چیتا بت از سایت تاینی
  بت بالاتر است.

  Also visit my homepage بازی انفجار تاینی بت

 182. I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 183. Heya i am for the first time here. I found this board
  and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others
  like you aided me.

 184. It is appropriate time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I have read this post and
  if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 185. بازی انفجار یکی از بازی‌های محبوب کازینویی است که در
  بین کاربران محبوبیت بالایی دارد.
  برای انجام بازی انفجار باید بهترین سایت را انتخاب
  کنید و ما به شما در وین شد کمک می‌کنیم تا بهترین سایت بازی
  انفجار را پیدا کنید. در این مقاله قصد بررسی سایت بازی انفجار تاینی بت
  را داریم و مقایسه آن با بازی انفجار سایت چیتا بت، تا آخر
  این مقاله با وین شد همراه باشید.

  بازی انفجار تاینی بت چیست؟
  ابتدا قبل از بررسی بازی انفجار تاینی بت یک بار با مفهوم بازی انفجار آشنا شویم و آن را برای کاربرانی که تا به حال
  تجربه بازی انفجار را نداشته اند
  توضیح دهیم. در این بازی کاربر مبلغی
  برای شروع شرط در نظر می‌گیرد
  که با حرکت بالن انفجار از
  ضریب صفر آغاز می‌شود و کاربر
  قبل از اتمام ضرایب باید شرط خود را ببندد.
  بازی انفجار با اسم‌های دیگر نیز ساخته
  و عرضه شده اند که باعث
  محبوبیت دو چندان آن شده است.
  یکی از آن‌ها بازی انفجار زپلین است که تنها فرق آن با بازی انفجار در گرافیک و
  محیط کاربری آن است که باعث می‌شود تا جذابیت بیشتری
  برای کاربران داشته باشد.
  در ضرایب و خود بازی این دو هیچ فرقی ندارند.

  Also visit my site: بازی انفجار تاینی بت

 186. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your weblog? My website is in the very same
  area of interest as yours and my visitors would
  definitely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you.
  Regards!

 187. Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clarity on your put up is simply spectacular and i could
  assume you’re a professional on this subject. Well together with your permission let me to seize your feed to stay up
  to date with impending post. Thanks one million and please keep up the rewarding
  work.

 188. Good web site you have here.. It’s hard to find quality writing like
  yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 189. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 190. Wonderful goods from you, man. I’ve understand
  your stuff previous to and you are just too excellent.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 191. I am extremely impressed with your writing skills
  and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing,
  it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 192. Usually I do not read article on blogs, however I would
  like to say that this write-up very pressured
  me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me.

  Thank you, quite great article.

 193. What i don’t understood is in truth how you’re no longer actually a lot more
  smartly-liked than you may be now. You’re very intelligent.
  You realize therefore significantly in relation to this topic,
  made me personally consider it from so many numerous
  angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it is something
  to do with Girl gaga! Your personal stuffs great. At all
  times deal with it up!

 194. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really great articles and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write
  some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!

 195. What i do not realize is if truth be told how you are no longer
  really much more smartly-favored than you might be now.
  You are very intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this topic, produced me personally believe it from so many various angles.
  Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Woman gaga!
  Your individual stuffs great. At all times care for
  it up!

 196. Unquestionably consider that which you stated. Your favorite justification appeared
  to be at the net the simplest factor to take note of. I say to you, I
  certainly get irked even as people think about concerns that they just don’t realize about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing without
  having side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more.
  Thanks

 197. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with useful information to work on. You have done an impressive activity and our entire neighborhood can be thankful to you.

 198. فلوکستین در واقع نوعی داروی ضد
  افسردگی است. این دارو از مهارکننده های انتخابی باز جذب سرتونین در بدن به
  حساب می آید. معمولا از فلوکستین در درمان افسردگی، پنیک اتک، پرخوری عصبی و یا حتی سندروم پس از قاعدگی (PMS) استفاده می شود.

  پروزاک یا همان فلوکستین اولین بار در سال 1988
  در ایالات متحده ظاهر شد و به یکی از داروهای ضد افسردگی
  که به طور گسترده در این کشور تجویز می شد تبدیل شد.
  اگرچه داروهای جدیدتری مانند سرترالین و
  سیتالوپرام اکنون در دسترس هستند اما این
  دارو همچنان در بین افراد در معرض اختلالات
  و تنش های روحی بسیار محبوب
  است.

  فلوکستین دارویی تجویزی است. به شکل‌های کپسول، کپسول با تأخیر در انتشار، قرص و
  محلول در بازار موجود است. همه اشکال از طریق بلع مصرف می‌شوند.
  (کپسول تأخیر در انتشار در بدن شما کندتر منتشر می‌شود.) کپسول خوراکی فلوکستین به صورت
  داروهای با نام تجاری Prozac و Prozac Weekly
  نیز موجود است. به عنوان داروی عمومی‌نیز در بازار موجود است.
  داروهای عمومی‌معمولاً قیمت کمتری نسبت
  به نسخه‌های مارک دار دارند.

  Feel free to visit my web blog :: فلوکستین

 199. It is not my first time to pay a quick visit this website, i am
  browsing this website dailly and take good information from here everyday.

 200. Greetings! I’ve been following your web site for a long
  time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
  Just wanted to tell you keep up the excellent job!

 201. Hello There. I found your blog using msn. This is
  a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 202. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 203. Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend
  your site, how can i subscribe for a weblog website? The
  account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
  this your broadcast provided shiny transparent concept

 204. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and
  I was wanting to know your situation; many of us have created
  some nice procedures and we are looking to trade strategies with
  others, why not shoot me an e-mail if interested.

 205. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!

 206. It’s in point of fact a great and helpful piece
  of info. I’m glad that you simply shared this useful information with us.

  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 207. hello there and thank you for your information – I have definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site,
  as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect
  your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your
  respective exciting content. Make sure you update this
  again very soon.

 208. Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that make the
  most important changes. Thanks for sharing!

 209. Hello everyone, it’s my first visit at this web page, and article is genuinely fruitful designed for me, keep
  up posting these types of posts.

 210. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could
  we communicate?

 211. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.

  I am quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 212. Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost
  on everything. Would you recommend starting with a free
  platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m
  completely overwhelmed .. Any ideas? Kudos!

 213. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really good posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 214. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew
  where I could find a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as
  yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 215. Its such as you read my thoughts! You appear to know so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
  I think that you just can do with some percent to power the message house
  a bit, however other than that, this is magnificent blog.

  An excellent read. I’ll definitely be back.

 216. Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 217. I got this website from my buddy who told me about this web page and now this time I am visiting this
  site and reading very informative content here.

 218. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Many thanks

 219. Pretty component of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing on your feeds and even I success you get entry
  to consistently fast.

 220. Hi there, I discovered your site by way of Google at the same time as searching for a comparable topic, your
  site got here up, it seems to be good. I’ve bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hi there, simply became aware of your blog through Google, and
  located that it’s really informative. I am going to watch out for brussels.

  I’ll appreciate should you proceed this in future. Numerous other people will likely
  be benefited out of your writing. Cheers!

 221. I enjoy you because of all of your work on this site. Kim enjoys participating in internet research and it’s really simple to grasp why.
  All of us learn all of the compelling ways you deliver great things through the blog and welcome response from other ones on this content while our
  child is certainly understanding a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of
  the year. You are conducting a really great job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really inspired with your writing abilities and also with the format for your weblog.
  Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself?

  Anyway stay up the excellent quality writing, it is rare to look a great weblog like this one today.

 222. Hey there superb website! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I have virtually no knowledge of coding but I had been hoping to start my own blog soon.
  Anyways, should you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I just had to ask.
  Many thanks!

 223. We stumbled over here different web page and thought I
  should check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to exploring your web page yet again.

 224. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You definitely know what youre talking about,
  why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving
  us something enlightening to read?

 225. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 226. If some one desires expert view on the topic of blogging and site-building after that i recommend him/her to go to see this web site,
  Keep up the good work.

 227. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However
  I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it.
  Is there anybody else having the same RSS issues?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

 228. My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post truly made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 229. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very accurate information… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 230. Hey there I am so happy I found your blog page, I really found you by error, while I
  was browsing on Google for something else, Nonetheless I am here now
  and would just like to say thank you for a incredible post and a all
  round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to go through it all at the moment but I have bookmarked
  it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the
  awesome work.

 231. A motivating discussion is definitely worth comment.
  I think that you need to write more on this issue, it may not be
  a taboo matter but typically people do not talk about these issues.

  To the next! All the best!!

 232. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe
  for a blog web site? The account aided me a acceptable
  deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
  concept

 233. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the great work!

 234. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you can be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back at some point.
  I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice afternoon!

 235. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical points using this
  website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to
  load properly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very
  frequently affect your placement in google and can damage
  your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 236. Hey! I understand this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does managing a well-established website such as yours take a lot of work?

  I am brand new to blogging however I do write in my
  journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring
  bloggers. Thankyou!

 237. First of all I would like to say terrific blog!

  I had a quick question which I’d like to ask if you don’t
  mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head prior
  to writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out.

  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to
  begin. Any recommendations or tips? Thanks!

 238. Hi, I think your website might be having browser
  compatibility issues. When I look at your blog in Ie,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 239. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the internet will be a lot more useful
  than ever before.

 240. Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
  the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 241. My partner and I stumbled over here coming from a different website and
  thought I may as well check things out. I like
  what I see so now i am following you. Look forward to
  going over your web page repeatedly.

 242. Thank you a lot for sharing this with all people you really recognise what you
  are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my website =).

  We may have a hyperlink change arrangement among
  us

 243. I’ve been browsing online more than 3 hours these days, but I
  by no means discovered any fascinating article like
  yours. It is beautiful value enough for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made good content
  as you did, the web might be a lot more helpful than ever before.

 244. I’m not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 245. Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

 246. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so
  I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this
  to my followers! Great blog and amazing design and style.

 247. I do agree with all the ideas you’ve offered in your post.
  They are really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very short for starters. May just you
  please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 248. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely
  wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you
  still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you.
  This is actually a terrific site.

 249. hello!,I love your writing so so much! proportion we keep in touch extra approximately your
  article on AOL? I require a specialist on this space to solve my
  problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 250. This is very interesting, You are a very professional blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for
  extra of your wonderful post. Also, I’ve shared your site in my social networks

 251. I’m curious to find out what blog system you are working with?
  I’m having some small security problems with my latest website and
  I’d like to find something more risk-free. Do you have
  any solutions?

 252. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.
  I must say you have done a fantastic job with
  this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer.

  Excellent Blog!

 253. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and
  without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about.

  I’m very happy I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 254. I believe this is among the such a lot significant
  information for me. And i am happy reading your
  article. But should statement on some general things, The web site taste is great,
  the articles is really nice : D. Just right process, cheers

 255. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam responses?

  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 256. If you want to buy automobile financing online, you need to limit all the feasible bargains as well
  as prices that fit your budget. As typically along with the
  situation of a lot of, they have a tendency to disregard the relevance of matching up financial quotes that they
  often tend to spend three times as high as they could possess
  really saved, Homepage.

 257. We’re a group of volunteers and opening a
  new scheme in our community. Your website provided us with valuable
  information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be
  grateful to you.

 258. Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and article is truly fruitful in favor of me, keep
  up posting these types of articles or reviews.

 259. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who was conducting a little homework on this.
  And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your web site.

 260. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could
  i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear concept

 261. I have been exploring for a little bit for any high-quality
  articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m happy to exhibit that I have a
  very excellent uncanny feeling I found out exactly
  what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to don?t fail
  to remember this web site and provides it a glance on a
  relentless basis.

 262. Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My site addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit
  from each other. If you might be interested feel
  free to send me an email. I look forward to hearing
  from you! Terrific blog by the way!

 263. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The style and design look great though!

  Hope you get the problem fixed soon. Thanks

 264. در این مقاله قصد داریم درباره تست هالند؛ استعدادیابی و هدایت
  شغلی توضیح دهیم. تست هالند یکی از تست هایی است که به منظور استعدادیابی
  و سنجش رغبت های شغلی افراد استفاده می شود.
  اما خوب است که پیش از مطالعه این مطلب درباره اینکه
  چرا استعدادیابی مهم است مطالعه کنید.

  تست استعداد یابی هالند چیست؟
  تست استعدادیابی هالند یک تست روان سنجی است که توسط جان هالند، جامعه شناس آمریکایی برای ارزیابی
  علایق و استعدادهای شغلی افراد
  طراحی شده است.

  پیشینه
  جان لوئیس هالند روانشناس آمریکایی و استاد برجسته جامعه شناسی در دانشگاه جان هاپکینز بود.
  وی در سال ۱۹۵۹ با انتشار
  مقاله “تئوری انتخاب” اولین قدم در ایجاد نظریه “تیپ‌های شخصیتی شغلی و محیط‌های کاری” خود را برداشت.

  هالند معتقد بود مردم بهترین عملکرد را در محیط کاری
  ای نشان می دهند که با علایق و تیپ شخصیتی آنها سازگاز است
  و فرد از انجام آنها لذت می برد.

  تست هالند برای چه کسانی مناسب است؟
  تست هالند برای استعدادیابی و سنجش رغبت های
  شغلی کلیه افراد بالای 12 سال مناسب است و طیف وسیعی از افراد
  شامل دانش آموزان متوسطه دوم، دانشجویان و افراد جویای
  کار را می تواند ارزیابی کند. البته در
  استعدادیابی های تخصصی تحصیلی و شغلی، با توجه به
  سن افراد از نسخه ویژه نوجوانان تست هالند برای استعدادیابی تحصیلی و انتخاب رشته کنکور و از نسخه بزرگسالان برای استعدادیابی های شعلی
  استفاده می شود.

  تست استعدادیابی هالند چه ویژگی هایی دارد؟
  تست استعدادیابی هالند از 180 سوال
  سه گزینه ای تشکیل شده است که زمان حدودی برای پاسخ دهی به آن 30
  دقیقه می باشد. البته در بیشتر موارد از نسخه های کوتاهتر آن که تعداد
  سوالات کمتری دارد استفاده می شود.

 265. Asking questions are actually good thing if you are
  not understanding anything totally, except this article presents pleasant understanding yet.

 266. شاید شما هم مثل بسیاری دیگر واژه استعدادیابی را جایی
  شنیده یا دیده و از خود پرسیده باشید استعدادیابی چیست؟ ما در این مقاله قصد داریم شما را
  با مفهوم استعدادیابی بیشتر آشنا کنیم.
  پس تا انتها با ما همراه باشید.

  استعداد چیست؟
  استعداد ها توانایی های بالقوه و ذاتی
  افراد هستندکه موجب می شوند شما چیزی را سریعتر و با صرف هزینه کمتر یاد بگیرید.
  در واقع پیشرفت افراد در فعالیتی خاص
  نشان دهنده مفهوم استعداد است.

  ما چون پیش از این در مطالب قبلی به طور کامل درباره استعداد توضیح داده ایم
  به همین تعریف کوتاه بسنده می کنیم .
  اگر مایلید درباره استعداد و انواع آن
  بیشتر بدانید مقاله استعداد
  چیست؟ را مطالعه فرمایید

  استعدادیابی یعنی چه؟
  برای آنکه بفهمیم استعدادیابی چیست بهتر است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم.
  برخی استعدادیابی را این گونه تعریف می کنند:

  استعداد یابی یعنی تلاش برای پیش بینی ظرفیت آینده عملکرد
  یک فرد. و روندی که طی آن، آنچه که به
  عنوان استعداد درونی از زمان تولد در وجود شخص نهادینه شده، کشف شده
  و به یک استعداد درخشان تبدیل
  می شود.

  به بیانی دیگر، در هر فرد توانایی های بالقوه ای
  وجود دارد که ذاتی هستند.
  استعدادیابی یعنی ما این توانایی ها را کشف کنیم، آن را وارد زمینه ای که آن توانایی
  در آن کارآمد است کنیم و اجازه دهیم فرد در همان زمینه رشد
  کند و شکوفا شود و سر انجام منجر به توسعه فردی در شخص شود.

  تاریخچه استعدادیابی
  سالها پیش جانسون اوکانر از فارغ التحصیلان دانشگاه هاروارد در شرکت جنرال موتورز آمریکا متوجه شد که برخی
  کارمندان از کار خود راضی نیستند.
  آنها کار خود را دوست ندارند، افسرده اند و
  راندمان کاری پایینی دارند.

  او معتقد بود اگر کارمندان در بخش هایی که در آن استعداد و به ان علاقه دارند کار کنند مشکل فوق رفع خواهد شد.
  در نتیجه از آنها خواست در بخش هایی که فکر می کنند استعداد بیشتری دارند و موثرتر هستند کار کنند.
  نتیجه این کار بسیار رضایت بخش بود.

  در نتیجه او به فکر طراحی آزمون هایی افتاد که بتوانند استعدادها و علایق افراد را بسنجند
  و موقع استخدام آنها را در جای درستی به کار بگیرند.
  به این منظور آزمونی طراحی کرد که ما امروزه آن را با نام آزمون جانسون اوکانر
  می شناسیم و هنوز هم برای استعدادیابی
  و هدایت شغلی و تحصیلی کاربرد دارد.

  سالها بعد هوارد گرادنر طی تحقیقات
  فراوان خود به این نتیجه رسید که
  افرادی که جانسون اوکانر در سنین میانسالی استعدادیابی کرده در کودکی نیز همان استعدادها را داشتند و این از بچگی در آن ها وجود داشته است.

  به همین دلیل هوارد گاردنر اعتقاد داشت برای اینکه وقت
  افراد در زندگی تلف نشود،
  استعدادیابی را باید از سنین کم آغاز کرد.
  او استعدادیابی اشخاص را از سنین کودکی ۳ تا ۶ سال شروع کرد و نتیجه های شگفت آوری از این استعدادیابی‌ها گرفت.

  استعدادیابی چیست
  ضرورت استعدادیابی
  حالا که با مفهوم استعدادیابی آشنا شدید و متوجه شدید استعدادیابی چیست
  شاید از خود بپرسید که اصولا استعدادیابی چه ضرورتی دارد؟ برای این
  منظور ما فواید استعدادیابی را
  مختصرا برای شما برمی شماریم:

  فواید استعدادیابی
  جلوگیری از اتلاف وقت
  استعدادیابی باعث می‌شود افراد وقت خود را در زندگی تلف نکنند و
  از همان ابتدا سراغ کاری بروند که در
  آن بهتر هستند. عدم شناخت صحیح استعدادها و علایق باعث می شود فرد در زندگی مسیرهایی پیش بگیرد که در آن راضی
  و خوشحال نیست. این امر در همه انتخاب های مهم زندگی از جمله انتخاب رشته دبیرستان و دانشگاه و
  انتخاب شغل نمود زیادی دارد.

  افراد زیادی را دیده ایم که پس سالها درس خواندن در
  رشته ی دانشگاهی و یا حتی سالها کار کردن به ناگهان رشته با شغل خود را
  تغییر داده اند. در حالیکه سالهای زیادی از عمر خود را هدر داده اند.

 267. چرا استعدادیابی و آشنایی با تست استعدادیابی اوکانر مهم است؟
  تست استعدادیابی اوکانر یکی از ابزار استعدادیابی خصوصا استعدادیابی شغلی است.
  ما در این مطلب قصد داریم شما را با این تست استعدادیابی آشنا کنیم.
  تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

  آرزوی همه ما این است که بتوانیم در زندگی موفق
  شویم. برای موفق شدن در یک زمینه آیتم های مختلفی وجود دارد که یکی از
  آنها استعداد است. استعدادها
  توانایی های بالقوه ما برای انجام امور هستند.

  وقتی شما در یک کاری استعداد دارید سریعتر از دیگران آن را یاد گرفته و
  راحت تر انجامش می دهید. هنگام انجام دادن آن حس خوبی دارید و پیشرفت سریعی در آن احساس می کنید

  طبیعی است که موفقیت در مسیری که شما در آن
  استعداد دارید بسیار محتمل تر و راحت
  تر از مسیری است که در آن استعداد ندارید.
  و اینجاست که اهمیت استعدادیابی مشخص می شود.

  شناسایی استعداد شما اگرچه موفقیت شما را تضمین نمی کند اما شانس موفقیت را بسیار بالا می برد.
  چرا که شما به جای سرمایه گذاری در مسیری که
  ممکن است با مشقت فراوان بتوانید به سطح متوسطی از
  موفقیت در آن دست یابید مستقیما وارد مسیری می
  شوید که شانس موفقیت در آن بالاست.

  خب حالا که با اهمیت استعدادیابی آشنا شدید
  می خواهیم در ادامه به یکی از ابزارهای استعدادیابی یعنی تست استعدادیابی اوکانر می
  پردازیم

  معرفی تست استعدادیابی اوکانر
  در مقالات قبلی به معرفی تست های گاردنر و هالند برای استعداد یابی پرداختیم.
  اکنون می خواهیم تست اوکانر را به شما معرفی کنیم.
  اوکانر را باید از پیش گامان استعدادیابی
  علمی امروزی نامید.

  جانسون اوکانر که در رشته فلسفه از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شده بود در
  سال 1922 مسئولیت پروژه آزمون استعدادیابی یا تشخیص
  استعداد کارکنان در جنرال الکتریک را بر عهده گرفت.
  آن زمان این پروژه با عنوان مهندسی انسانی نام‌گذاری شده بود و در توصیف آن
  گفته می‌شد که قرار است هر کس، در شغلی مشغول کار شود که توانمندی بیشتری برای آن دارد.
  تست اوکانر برای این منظور توسط
  او طراحی و اجرا شد.

  مدیران جنرال الکتریک بر این باور بودند که با این کار، هم
  کارگران شرایط بهتر و محیط کار مطلوب‌تری خواهند داشت و هم
  خروجی مجموعه بیشتر خواهد شد.

  تست استعدادیابی اوکانر چه مواردی را می سنجد؟
  این تست 14 استعداد را در افراد
  می سنجد. این استعدادها عبارتند از:

  تجسم سازه (structural visualization)
  استدلال استقرایی (Inductive Reasoning)
  ایده پردازی (Ideaphoria)
  سرعت بالای درک دیداری (Graphoria)
  استدلال تحلیلی (Analytical Reasoning)
  استعدادهای عددی (The Numerical Aptitudes)
  استعدادهاس شنیداری (Auditory Aptitudes)
  سیلوگرام (Silograms)
  حافظه طراحی و مشاهده(Memory for Design & Observation)
  تشخیص و ادراک رنگ (Color Discrimination & Color Perception)
  طراحی بصری (Visual Designs)
  اشتعدا کار با ابزار و دستان(The Dexterity Aptitudes)
  آینده نگری (Foresight)
  ترکیب کلمات (Word Association)
  در ادامه هر یک از این موارد را برای شما توضیح خواهیم داد.

  استعداد تجسم سازه
  افرادی که این استعداد را دارند اغلب جدا کردن
  قطعات و کنار هم قرار دادن آنها را دوست دارند.

  آنها دوست دارند اشیای جدید طراحی کرده و آنها را بسازند.
  این استعداد تجسم سه بعدی شما را نشان می دهد.
  این استعداد در تست استعدادیابی
  جانسون اوکانر با دو آزمون بلوکه های
  چوبی بهم ریخته و تا کردن کاغذ سنجیده می شود.

 268. ما در این مقاله میخواهیم در ارتباط با
  اهمیت استعدادیابی کودکان صحبت کنیم
  و بگوییم که چرا استعدادیابی کودکان مهم است؟

  یکی از بزرگترین دغدغه های هر پدر و مادری در طول زندگی نگرانی از آینده فرزندان و مسیری
  است که کودک در زندگی طی می کند.

  بدون شک موفقیت در زندگی حاصل مجموعه ای از
  عوامل درهم پیچیده است که تفکیک آنها به
  راحتی امکان پذیر نیست. اما اگر به زندگی افراد موفق نگاهی بیندازیم در می یابیم همه
  آنها یک نقطه مشترک دارند و
  آن پیش رفتن در مسیری است که در آن استعداد و علاقه دارند.

  برای کلاس … نیاز به راهنمایی دارید؟ اطلاعات خود را از طریق دکمه نارنجی رنگ پایین صفحه ثبت کنید.
  با شما تماس می‌گیریم.

  مردم غالبا برای رسیدن به موفقیت و
  رضایتمندی راه های مختلفی را امتحان کرده و با آزمون و خطای فراوان سعی در کشف مسیر زندگی خود دارند.
  اما وظیفه والدین به عنوان نزدیک ترین افراد به کودک در این زمینه چیست؟در این مقاله سعی کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم.

  اگر جزو افرادی هستید که از رشته تحصیلی، شغل و
  به طور کلی مسیر زندگیتان راضی هستید به شما تبریک می
  گوییم. اما درصد کمی از افراد در رشته دانشگاهی و شغلی مشغول می شوند که در آن استعداد و به آن علاقه دارند.
  بخشی از این امر ناشی از مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه است
  اما بخشی نیز از عدم وجود خودشناسی و
  راهنمای خوب نشات می گیرد.

  واقعیت این است که افراد کمی این شانس را دارند که از سالهای اولیه کودکی و بدون از این شاخه به
  آن شاخه پریدن و صرف وقت و هزینه بسیار در مسیر
  درست زندگی خود قرار بگیرند. در اغلب موارد والدین خواسته یا ناخواسته کودک
  را در مسیری پیش میبرند که خواسته و آرزوهای خود را کامیاب کنند.
  در این مطلب قصد داریم تنها تلنگر کوچکی برای
  والدین آگاه باشیم تا از خود بپرسند نقش من در یافتن مسیر
  آینده فرزندم چیست و چگونه می توانم فرزند شاد، موفق و رضایتمندی داشته باشم؟

  چرا استعدادیابی کودکان مهم است؟
  تعاریف استعداد، علاقه، هوش و خلاقیت
  قبل از هر چیز بهتر است بدانید استعداد، علاقه، هوش و خلاقیت مفاهیمی متفاوت هستند و آشنایی با این مفاهیم باعث می شود
  شما مسیر درست تری را در انتخاب های زندگی پیش بگیرید.
  البته تعاریف مختلفی برای هرکدام
  از این موارد وجود دارد اما
  برای آشنایی اولیه بیایید تعریفی کوتاه از
  هر کدام از آنها داشته باشیم:

  این مطلب را هم از دست ندهید:

  از کجا بدانید فرزندتان استعداد نقاشی دارد؟

  بهترین سن برای استعدادیابی چه زمانی است؟

  استعداد موسیقی در کودکان

  چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

  تست هالند؛ استعدادیابی و هدایت شغلی

  استعداد: یعنی یادگیری یک مهارت با صرف انرژی و زمان کمتر.
  به عبارت دیگر اگر شما مثلا نقاشی را در
  3 جلسه یاد میگیرید در حالیکه متوسط افراد در 7 جلسه آن را یاد می گیرند می توان گفت شما استعداد
  نقاشی دارید.

  علاقه: علایق غالبا ترجیحات افراد
  هستند. این امور غالبا شامل مواردی است که پرداختن به
  آن شما را به وجد می آورد اما لزوما در آن توانایی ندارید.
  مثلا ممکن است شما به موسیقی علاقه داشته باشید اما نتوانید یک موزیسین
  فوق العاده شوید.

  هوش: هوش توانایی کلی وجامع فرد است برای اینکه به طور هدفمند عمل کند، به طورمنطقی بیندیشد و به طور
  موثر با محیطش به مبادله بپردازد.

  خلاقیت: به کار گرفتن توانایی های
  ذهنی برای خلق یک فکر، ایده و یا اثر جدید را خلاقیت
  می گویند.

  حالا که با هر یک ازین موارد آشنا شدید بهتر در می یابید که همه موارد فوق در رسیدن به
  موفقیت ما نقش دارند. در واقع برای حصول به بهترین نتیجه هر یک از این موارد باید در حالت بهینه برای
  یک فرد قرار بگیرند.

  خیلی از ما اشخاصی در زندگی می شناسیم که
  هوش زیادی دارند. اما شغل و جایگاه
  اجتماعی مناسبی ندارند. حتی این هوش را در مسیر نادرست به کار
  می گیرند. و یا فرد در مسیری پیش می رود که به آن علاقه داشته اما در آن استعداد کافی ندارد.
  بنابراین با کندی بسیار مسیر را طی
  کرده. تازه بعد از همه اینها به فردی متوسط و نه عالی در آن زمینه تبدیل
  خواهد شد.

  اینها تنها مثال هایی برای درک اهمیت
  همراهی همه این عوامل است.

  چرا استعدادیابی کودکان مهم است؟

  جلوگیری از اتلاف وقت
  استعدادیابی باعث می‌شود افراد وقت خود را در زندگی تلف نکنند و از همان ابتدا سراغ کاری بروند که در آن بهتر
  هستند. عدم شناخت صحیح استعدادها و علایق باعث می شود کودک در زندگی مسیرهایی پیش بگیرد که در آن راضی و خوشحال
  نیست. این امر در همه انتخاب های مهم زندگی
  از جمله انتخاب رشته دبیرستان
  و دانشگاه و انتخاب شغل نمود زیادی دارد.

  جلوگیری از اتلاف انرژی
  وقتی کودک در کاری استعداد دارید آن را با صرف انرژی کمتری انجام
  می دهد. مثلا اگر در موسیقی استعداد دارد آن را بسیار سریعتر از متوسط افراد یاد میگیرد.
  این امر هم باعث افزایش انگیزه کودک می شود و هم موجب می شود
  او برای امور دیگر زندگی انرژی بیشتری داشته باشد.

  جلوگیری از اتلاف سرمایه
  وقتی شما استعداد کودک خود را نمی
  شناسید ممکن است زمان و پول زیادی صرف کلاس های
  مختلف برای یادگیری مهارت هایی
  کنید که کودک در آن احساس خوبی ندارد.
  شناخت استعدادها موجب می شود کودک تنها مهارت هایی را یاد بگیرید که موجب موفقیتش می
  شود.

 269. اگر از آن دسته والدین آگاهی
  هستید که به اهمیت استعدادها در زندگی آگاهید
  و به دنبال پاسخ این سوال هستید که چگونه استعداد کودکان را
  کشف کنیم تا آخر این متن با
  ما همراه باشید. چرا که ما به شما خواهیم گفت چگونه می توانید در این مسیر موفق
  شوید.

  استعداد چیست؟
  پیش از آنکه وارد این موضوع شویم که “چگونه استعداد
  کودکان را کشف کنیم” ابتدا باید بدانید استعداد چیست؟

  استعدادها توانایی های بالقوه ذاتی ما هستند که
  وقتی ور محیط مناسبی قرار بگیرند رشد کرده
  و شکوفا می شوند. به عبارت دیگر استعدادهای ما ویژگی
  های درونی و ذاتی ما هستند که از بدو تولد در ما وجود دارند و هنگامی که بروز پیدا
  کنند می توانند رشد کرده و به حداکثر ظرفیت خود برسند.

  برخی از دانشمندان معتقدند برای هر
  استعدادی مسیر عصبی در مغز ما وجود دارد و وقتی شما آن استعداد
  را کشف کرده و روی آن کار می کنید این مسیر عصبی قوی و قوی تر می شود.

  چگونه استعداد کودکان را کشف کنیم؟
  چرا باید استعدادهای کودکان را
  کشف کنیم؟
  احتمالا آنچه که شما را به این وا
  داشته که از خود بپرسید چگونه استعدادهای کودکان را
  کشف کنیم این حقیقت بوده است که یا نتوانسته
  اید استعدادهای خود را به درستی بشناسید
  یا اینکار خیلی دیر صورت گرفته است.

  همان طور که می دانید شناسایی زودهنگام
  استعداد فرد به ویژه در سنین کودکی موجب می شود فرد مسیر اهداف و زندگی اش
  را به گونه ای بچیند که در راستای استعدادش باشد و به این
  ترتیب احتمال موفقیت او در آن مسیر بیشتر می شود.

  در واقع شناسایی استعدادها در سنین کم باعث می شود
  فرد از سردرگمی های بعدی در سنین نوجوانی و جوانی و حتی
  بزرگسالی رها شده و بداند برای رسیدن به موفقیت
  در چه مسیری گام بردارد.

  یکی دیگر از فواید شناسایی استعداد در
  سنین کم این است که شما پدر و مادر برای مهارت آموزی به کودک نیاز نیست با آزمون و خطا پیش بروید.

  به عبارت دیگر نیاز نیست کلاس های مختلف کمک آموزشی و مهارتی را امتحان کنید تا ببینید فرزندتان به کدام یک علاقه و در آن
  استعداد دارد. در عوض مستقیما او را
  به کلاس هایی میفرستید که می دانید در آن استعداد داشته و برای آینده مسیر حرفه
  ای و شغلی اش لازم است.

  مثلا اگر می دانید فرزند شما استعداد نقاشی داشته و به آن علاقمند است چه نیازی به فرستادن او به کلاس های کمک آموزشی ریاضی هست
  که اتفاقا فرزندتان در آن درس ضعیف هم هست؟

 270. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I have read this post and if I could I desire to
  suggest you few interesting things or tips. Perhaps
  you could write next articles referring to this article.

  I desire to read even more things about it!

 271. Hi there, I discovered your blog by the use of Google while looking for a similar subject,
  your website got here up, it appears to be like good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply turned into alert to your blog via Google, and found
  that it is really informative. I am gonna be careful for brussels.
  I’ll be grateful should you proceed this in future. Numerous other folks shall be benefited from your writing.
  Cheers!

 272. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
  “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but
  I had to tell someone!

 273. در این مقاله میخواهیم به معرفی بهترین کلاس زبان آلمانی در مشهد
  بپردازیم. تا انتها همراه ما باشید.

  زبان آلمانی
  امروزه افراد زیادی به دنبال یادگیری
  زبان المانی هستند و با هدف های مختلفی
  مثل کار، سفر یا تحصیل به آلمان و … در کلاس آموزش زبان آلمانی ثبت
  نام می کنند. زبان آلمانی پر گویش ترین زبان اتحادیه
  اروپا می باشد و توسط 95 میلیون نفر مورد استفاده قرار می گیرد.
  این زبان در کشور هایی مثل آلمان، اتریش، سوئیس،
  لیختن‌اشتاین، لوگزامبورگ، شرق
  بلژیک، آلتو آدیجه، آلزاس، لورن
  و جنوب دانمارک و … به رسمیت شناخته می شود.

  زبان آلمانی بعد از انگلیسی دومین زبان استفاده شده در اسناد
  رسمی، و بعد از انگلیسی و روسی سومین زبان استفاده شده در
  تارنماهای اینترنتی می باشد. همچنین طبق
  تحقیقات انجام شده یک دهم کل کتاب هایی که هر
  سال در کل جهان نگارش می شوند به این زبان می
  باشند.

  کشور آلمان بیش از 80 میلیون نفر جمعیت دارد که 93
  درصد آن ها آلمانی و مابقی اتباع خارجی هستند.
  زبان رسمی کشور آلمان زبان آلمانی است و 95 درصد مردم آلمان به همین زبان و یا گویش هایی از این
  زبان صحبت می کنند.

  زبان آلمانی شامل دو گویش اصلی آلمانی بالا و آلمانی پایین و همانند
  انگلیسی دارای تعداد زیادی از گویش‌های فرعی است.
  بر اساس این زبان، زبان معیاری
  با نام آلمانی معیار وجود دارد که بیش‌تر به آلمانی بالا شبیه
  است، به خارجی‌ها آموزش داده می‌شود و نوعی زبان
  میانجی است. بخشی از کلمات زبان آلمانی ریشه در زبان‌های لاتین و
  یونانی دارد و قسمت کوچکی نیز از فرانسوی
  و انگلیسی به عاریه گرفته شده‌است.

  تنوع در زبان آلمانی:
  زبان آلمانی با گویش ها و لهجه های خاصی در نقاط مختلف اروپا مورد استفاده
  قرار می گیرد. این گویش ها عبارتند از:

  آلمانی والا یا عالی:
  زبان آلمانی والا در قرن 16 میلادی به وجود آمد
  و به عنوان زبان ادبی استاندارد شناخته شد.
  مارتین لوتر در سال 1534 ترجمه کتاب مقدس
  را به پایان رساند که آغازی در
  شکل گیری این زبان می باشد. زبانی که او در
  کتابش استفاده کرد بر پایه زبان
  آلمانی بود که آن زمان صحبت می شد.

  آلمانی – سوئیسی:
  این نوع از زبان آلمانی توسط 4 میلیون نفر در سوئیس
  به کار برده می شود و گاهی در برخی از رمان ها، روزنامه ها، نامه
  ها و دفتر یادداشت ها مشاهده می شود.

  آلمانی – پنسیلوانیا:
  این نوع از زبان آلمانی توسط 250 هزار نفر در پنسیلوانیا، اوهایو و ایندیانا در ایالات متحده
  و اونتاریو در کانادا مورد استفاده قرار می گیرد.

 274. در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین کلاس آیلتس مشهد
  بپردازیم، اما قبل از آن می‌خواهیم کمی با ازمون ایلتس آشنا
  شویم. تا انتها با ما همراه باشید.

  آزمون آیلتس
  آیلتس یکی از آزمون های برجسته در زمینه سنجش
  علم زبان انگلیسی شما به شمار میرود .
  آزمون آیلتس هر ساله در تاریخ
  های مشخصی برگزار میشود و متقاضیان زیادی برای اهداف گوناگون در این آزمون بین المللی شرکت
  میکنند. آزمون آیلتس برای مهاجرت؛ ویزای کاری ویادرسی از موارد لازم به
  شمار میرود. ما دراین مقاله سعی داریم به معرفی بهترین کلاس آیلتس مشهد بپردازیم.
  تا انتخاب برای شما ساده تر شود و بتوانید با خیال راحت به
  کلاس زبان بروید . پس تا انتها
  با ما همراه باشید.

  مراحل گرفتن مدرک آیلتس به صورت گام به گام:
  قبل از شرکت در آزمون آیلتس باید سطح دانش شما مشخص شود.
  به همین علت اولین مرحله ی
  آزمون آیلتس سنجیدن دانش فعلی شما از طریق شرکت در آزمون تعیین
  سطح می باشد.

  لازم به ذکر است که آزمون های تعیین سطح موسسات زبان نمی تواند سطح زبان دقیق شما را مشخص کند و
  به همین علت به شما پیشنهاد می
  کنیم که در یکی از آزمون های شبه آیلتس که
  هر 4 مهارت Speaking و Writing و Reading و Listening را ارزیابی می کنند شرکت نمایید.

  بهترین کلاس آیلتس مشهد کجاست؟
  در لیست زیر به معرفی تعدادی
  از بهترین کلاس های آیلتس در مشهد میپردازیم.

  آموزشگاه زبان راه پویندگان
  مشاهده صفحه آموزشگاه

  توضیحات:

  تدریس زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی
  برگزاری دوره های آمادگی آزمون
  های بین المللی جی آر آی – جی مت – یوس – پی تی
  ای – دولینگو

  موسسه بین المللی راه پویندگان فعالیت حرفه ای خود
  را در سال ۱۳۸۵ در قالب برگزاری
  دوره های آمادگی آزمون های بین المللی به ویژه آیلتس آغاز نمود.
  پس از آن، اخذ مجوزهای لازم
  و رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه یاددهی و
  آموزش زبان های خارجی، اخذ مجوزاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه
  ارائه مشاوره برای اخذ پذیرش
  تحصیلی از دانشگاه های بین المللی، و
  سازمان فنی و حرفه ای برای برگزاری دوره های مرتبط به هتلداری باعث
  شد تا فعالیت های موسسه شکل متفاوت و متنوعی به خود بگیرد.

  آنچه موسسه بین المللی راه پویندگان را متمایز می سازد داشتن
  کادر قوی علمی، برنامه ریزی دقیق، برخورداری
  از دانش روز، وجود دپارتمان های تخصصی و بهره مندی از مشاوران و کارکنان متخصص و متعهد
  است.هدف ما خدمت رسانی مطمئن به مراجعه کنندگان محترم موسسه است.
  در این راستا، هیات مدیره موسسه از هر پیشنهادی که بتواند باعث ارتقای سطح و تنوع
  بخشیدن به مجموعه خدمات ارائه شده شود
  استقبال می کند و آن را مورد برسی قرار میدهد.

  آموزشگاه زبان ماهان
  مشاهده صفحه آموزشگاه

  توضیحات:

  کالج زبان ماهان کار خود را در مشهد
  مقدس از سال ۸۸ و با هدف ایجاد انقلاب
  و تفاوت‎ ‎های بنیادین در زمینه
  آموزش زبان های خارجی و با محوریت زبان انگلیسی به
  کلیه گروه های سنی آغاز نمود. تلاش شبانه روزی و بی وقفه مسئولان ماهان
  در جهت ایجاد تفاوتها و نوآوری های چشمگیر در
  عرصه مهم زبان آموزی، منجر به ایجاد دوره های ویژه
  و منحصرفردی شد که سابقه‎ ‎تشکیل آنها در هیچ کجای ایران بلکه جهان دیده نشده بود.

  در سال 94، این مرکز موفق به دریافت
  مجوز رسمی برگزاری آزمون های بین المللی IELTS از طرف سازمان
  سنجش آموزش کشور و IDP در مشهد و تهران شد.
  در سال 95 نیز، دو شعبه ی دیگر برای آموزش زبان بزرگسالان و خردسالان افتتاح نمود.
  این مجموعه دارای 5 شعبه فعال در
  سطح شهر مشهد است که تمامی سنین را
  در برمیگیرد .

  آموزشگاه زبان سفیر گفتمان
  مشاهده صفحه آموزشگاه

  توضیحات:

  مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  گواهینامه بین المللی ISO 9001 در مدیریت کیفیت
  گواهینامه بین المللی ISO 10002 در رسیدگی به شکایات مشتریان
  نمایندگی رسمی آکادمی مدرسین آکسفورد (OTA) تحت
  نظر انتشارات دانشگاه آکسفورد OUP
  مرکز مجاز برگزاری دوره های تربیت مدرس CELTA تحت نظر دپارتمان ESOL Examination دانشگاه
  Cambridge
  آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه
  به صورت فشرده، ترمیک، جمعه، دو روز در هفته، فوق فشرده و پنجشنبه
  استفاده از تجهیزات مدرن آموزشی (DVD player و LCD) و سیستم های صوتی پیشرفته در کلاس ها
  برگزاری کلاس های کم جمعیت با محدودیت
  تعداد دانشجویان(حداکثر 12نفر در مقاطع پیشرفته و
  حداکثر 17 نفر در سایر مقاطع)
  کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول ترم از طریق دوربین های مدار بسته توسط مدیران آموزش واحدها
  برگزاری کلاس های تخصصی آمادگی آزمون IELTS
  کالج زبان آریان پور

 275. منو جا نذار بغل بگیر تو بمون برام تو بگو بمیر منو اشک خودم
  روی شونه ی تو خالی میشه دلم به بهونه ی تو خوبه با من همیشه میونه تو عشق دیوونه
  ی تو … همه کس تویی تو آخه هرچی تو قلبمه
  میدونی تو بلدی تو منو همه میرن و باز داری میمونی تو چه قشنگ داری رنگ
  سفیدو رو قلب من میزنی تو
  همه کس تویی تو آخه هرچی تو قلبمه
  میدونی تو بلدی تو منو همه میرن
  و باز داری میمونی تو چه قشنگ داری رنگ سفیدو رو قلب من میزنی تو تو یه وقت قعر نکنی
  با من میشه باشی واسم میشه صدات بزنم تو نگاه کنی من
  به یذرشم قانعم منو اشک خودم روی شونه ی تو خالی میشه دلم
  به بهونه ی تو خوبه با من همیشه میونه تو عشق دیوونه ی تو …
  بلدی تو منو همه میرن و باز داری
  میمونی تو چه قشنگ داری رنگ سفیدو رو قلب من میزنی تو همه کس
  تویی تو آخه هرچی تو قلبمه میدونی تو بلدی تو
  منو همه میرن و باز داری میمونی تو چه
  قشنگ داری رنگ سفیدو رو قلب من میزنی تو

 276. Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
  you I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thanks for your time!

 277. I am really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

 278. I like the helpful info you supply on your articles. I’ll bookmark your blog and test once more right here frequently.
  I’m somewhat certain I will be informed lots of new stuff proper here!
  Good luck for the next!

 279. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.

  I must say that you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Safari.
  Superb Blog!

 280. Have you ever considered about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important