22 Dinge, die Menschen nicht wissen, was sie tun, weil sie Fibromyalgie haben

Im Kampf gegen eine unsichtbare Krankheit wie Fibromyalgie sind Fremde nicht immer offensichtlich. Wenn er eine Einladung ablehnt oder sich dafür entscheidet, den Aufzug anstelle der Treppe zu nehmen, ist es für die Menschen allzu einfach, die Gründe dafür anzunehmen – ohne zu bemerken, dass er tatsächlich nur alles tut, um seine Symptome zu kontrollieren. Wir…

Hoe om gewig te verloor as u fibromialgie het

Gewig verloor met fibromialgie kan ‘n stryd wees, maar dit hoef nie te wees nie. In die Verenigde State sukkel daar minstens vyf miljoen volwassenes met die verswakkende siekte van fibromialgie. Baie van hierdie lyers is ook oorgewig of vetsugtig. Oorgewig of vetsugtig is dikwels ‘n simptoom van die siekte self. Met ander woorde, die chroniese pyn,…

Hur man går ner i vikt när man har fibromyalgi

Att gå ner i vikt med fibromyalgi kan vara en kamp, ​​men det behöver inte vara det. I USA är det minst fem miljoner vuxna som kämpar med den försvagande sjukdomen fibromyalgi. Många av dessa drabbade är också överviktiga eller feta. Ofta är övervikt eller övervikt ett symptom på själva sjukdomen. Med andra ord, kronisk smärta, muskelvärk…

Hvordan gå ned i vekt når du har fibromyalgi

Å miste vekt med fibromyalgi kan være en kamp, ​​men det trenger ikke å være det. I USA er det minst fem millioner voksne som sliter med den ødeleggende sykdommen fibromyalgi. Mange av disse syke er også overvektige eller overvektige. Ofte er overvekt eller overvekt et symptom på selve sykdommen. Med andre ord, kroniske smerter, muskelsmerter og…

Afvallen als u fibromyalgie heeft

Afvallen met fibromyalgie kan een strijd zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. In de Verenigde Staten kampen minstens vijf miljoen volwassenen met de slopende ziekte fibromyalgie. Veel van deze patiënten hebben ook overgewicht of obesitas. Vaak is overgewicht of obesitas een symptoom van de ziekte zelf. Met andere woorden, de chronische pijn, spierpijn en stijfheid…

Comment perdre du poids lorsque vous souffrez de fibromyalgie

Perdre du poids avec la fibromyalgie peut être difficile, mais ce n’est pas obligatoire. Aux États-Unis, il y a au moins cinq millions d’adultes aux prises avec la maladie débilitante de la fibromyalgie. Beaucoup de ces personnes souffrent également d’embonpoint ou d’obésité. Souvent, le surpoids ou l’obésité est un symptôme de la maladie elle-même. En d’autres termes,…

22 saker som människor inte vet vad de gör för de har fibromyalgi

När man kämpar mot en osynlig sjukdom som fibromyalgi är främlingar inte alltid uppenbara. När han vägrar en inbjudan eller väljer att ta hissen istället för trappan är det alltför lätt för människor att anta orsakerna till det – utan att inse att han faktiskt bara gör allt för att kontrollera sina symtom. Vi arbetar i…

22 ting folk ikke vet hva de gjør fordi de har fibromyalgi

Når du kjemper mot en usynlig sykdom som fibromyalgi, er ikke alltid fremmede åpenbare. Når han nekter en invitasjon eller velger å ta heisen i stedet for trappen, er det altfor lett for folk å anta årsakene til det – uten å innse at han faktisk bare gjør alt for å kontrollere symptomene hans. Vi jobber…

22 Dinge, die Menschen nicht wissen, was sie tun, weil sie Fibromyalgie haben

Im Kampf gegen eine unsichtbare Krankheit wie Fibromyalgie sind Fremde nicht immer offensichtlich. Wenn er eine Einladung ablehnt oder sich dafür entscheidet, den Aufzug anstelle der Treppe zu nehmen, ist es für die Menschen allzu einfach, die Gründe dafür anzunehmen – ohne zu bemerken, dass er tatsächlich nur alles tut, um seine Symptome zu kontrollieren. Wir…

22 dingen die mensen niet weten wat ze doen omdat ze fibromyalgie hebben

Bij het bestrijden van een onzichtbare ziekte zoals fibromyalgie, zijn vreemden niet altijd duidelijk. Wanneer hij een uitnodiging weigert of ervoor kiest om de lift te nemen in plaats van de trap, is het maar al te gemakkelijk dat mensen de redenen daarvoor aannemen – zonder te beseffen dat hij in feite alleen al het mogelijke…

Ek is ‘n mediese spesialis in fibromialgie. Dit is wat ek wil hê mense moet verstaan

Fibromialgie, ‘n wyd misverstaande siekte, verwar en frustreer beide pasiënte en dokters. Ek weet dit, want ek het dit aan beide kante gesien, beide as dokter en as vrou met die siekte. Hierdie algemene chroniese siekte word gekenmerk deur veralgemeende spierpyn, moegheid en mis van die brein. Na raming ly 5 miljoen Amerikaners tans aan die wanorde,…

Jag är medicinsk specialist på fibromyalgi. Det här är vad jag vill att folk ska förstå

Fibromyalgi, en allmänt missförstådd sjukdom, förvirrar och frustrerar både patienter och läkare. Jag vet detta eftersom jag såg det på båda sidor, både som läkare och som kvinna med sjukdomen. Denna vanliga kroniska sjukdom kännetecknas av generaliserad muskelsmärta, trötthet och hjärndimma. Uppskattningsvis 5 miljoner amerikaner lider för närvarande av störningen, och nästan 90 procent av de diagnostiserade…

Jeg er medisinsk spesialist i fibromyalgi. Dette er hva jeg vil at folk skal forstå

Fibromyalgi, en vidt misforstått sykdom, forvirrer og frustrerer både pasienter og leger. Jeg vet dette fordi jeg så det på begge sider, både som lege og som kvinne med sykdommen. Denne vanlige kroniske sykdommen er preget av generaliserte muskelsmerter, tretthet og tåke i hjernen. Anslagsvis 5 millioner amerikanere lider for tiden av lidelsen, og nesten 90 prosent…