FIBROMIALGIA Y DOLOR DE LA CADERA FLEXOR

No es raro tener problemas de flexor de la cadera o dolor en esta área cuando se vive con fibromialgia. Las caderas, los flexores de la cadera y la parte inferior de la espalda se correlacionan con áreas de dolor de la fibromialgia debido a que mantienen áreas alrededor de la parte inferior de la espalda,…

De vermoeidheid van fibromyalgie is geen eenvoudige vermoeidheid

Volgens een recente publicatie in het tijdschrift BMC – Musculoskeletal Disorders, overschrijdt vermoeidheid die optreedt tijdens fibromyalgie de “normale vermoeidheid”. De onderzoekers wilden in meer detail de vermoeidheid begrijpen die optreedt bij fibromyalgie en de impact ervan op ons leven. Na een reeks interviews te hebben uitgevoerd, analyseerden ze de resultaten en ontwikkelden ze een…

La fatiga de la fibromialgia no es un simple cansancio

Según una publicación reciente en la revista BMC – Trastornos musculoesqueléticos, la fatiga experimentada durante la fibromialgia excede la “fatiga normal”. Los investigadores querían comprender con más detalle la fatiga que ocurre en la fibromialgia y su impacto en nuestras vidas. Luego de realizar una serie de entrevistas, analizaron los resultados y desarrollaron un modelo…

Wat zijn de triggerpoints voor fibromyalgie?

Trigger punten van fibromyalgie, ook wel bekend als fibromyalgie knopen zijn taai en snoeren ontwikkelen zich gewoonlijk spierknopen. Ze kunnen overal op het lichaam, van de nek tot de schouders, langs de benen verschijnen. De triggerpoints van fibromyalgie kan aanzienlijk verergeren de pijn en de symptomen van fibromyalgie. Identificatie van triggerpoints voor fibromyalgie Activatiepunten zijn als harde…

La fatigue de la fibromyalgie n’est pas une simple fatigue

Selon une récente publication dans la revue BMC – Troubles musculo-squelettiques, la fatigue ressentie lors de la fibromyalgie dépasse la «fatigue normale». Les chercheurs ont voulu comprendre plus en détail la fatigue qui se produit dans la fibromyalgie et son impact sur nos vies. Après avoir mené une série d’entretiens, ils ont analysé les résultats…

Quels sont les points déclencheurs de la fibromyalgie?

Les points déclencheurs de la fibromyalgie, également connus sous le nom de fibromyalgie, sont des nœuds durs ressemblant à des cordes qui se développent généralement dans les muscles. Ils peuvent apparaître n’importe où sur le corps, du cou aux épaules, aux jambes. Les points déclencheurs de la fibromyalgie peuvent aggraver considérablement la douleur et les symptômes de…

¿Cuáles son los puntos desencadenantes de la fibromialgia?

Los puntos gatillo de la fibromialgia, también conocidos como nudos de fibromialgia, son nudos duros y parecidos a cuerdas que generalmente se desarrollan en los músculos. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, desde el cuello hasta los hombros, hasta las piernas. Los puntos desencadenantes de la fibromialgia pueden agravar significativamente el dolor y los…

Wat is polyneuropathie? Hoe is het gerelateerd aan fibromyalgie?

Door: Watt Redd Veel mensen met fibromyalgie lijden aan een reeks bijkomende ziekten. Een van de tragedies van het leven met zo’n ellendige chronische pijnaandoening is dat het niet alleen zelfverzakkend is, maar het laat je ook kwetsbaar voor het ontwikkelen van een heleboel andere aandoeningen. En een van de meest voorkomende aandoeningen waar mensen met fibromyalgie…

Qu’est-ce que la polyneuropathie? Comment est-ce lié à la fibromyalgie?

Par: Watt Redd Beaucoup de personnes atteintes de fibromyalgie souffrent d’une série de maladies supplémentaires. Une des tragédies de vivre avec une douleur aussi douloureuse est qu’elle est non seulement elle-même invalidante, mais elle vous rend également vulnérable à de nombreuses autres conditions. Et l’une des maladies les plus courantes chez les personnes atteintes de fibromyalgie est…

¿Qué es polineuropatía? ¿Cómo está relacionado con la fibromialgia?

Por: Watt Redd Muchas personas con fibromialgia sufren de una variedad de enfermedades adicionales. Una de las tragedias de vivir con una condición de dolor crónico tan miserable es que no solo es debilitante por sí mismo, sino que también lo deja vulnerable a desarrollar muchas otras afecciones. Y una de las afecciones más comunes que padecen…

Fibromyalgie, ik vergat de woorden die ik ging zeggen, ik was vergeten wat ik ging doen, ik was vergeten waar ik naartoe ging …

Nevo Fibro bij Fibromyalgia Syndrome and Chronical Fatigue Cerebrale waas (ook fibro-fog of cognitieve disfunctie genoemd) is een van de meest voorkomende klachten van mensen met fibromyalgie (FM) en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Voor velen kan het evenveel impact hebben op hun leven als pijn of vermoeidheid. Sommige mensen zeggen zelfs dat de hersenmist het meest…

La fibromyalgie, j’ai oublié les mots que j’allais dire, j’ai oublié ce que j’allais faire, j’ai oublié où j’allais…

Nevo Fibro Dans Le Syndrome De La Fibromyalgie Et La Fatigue Chronique La brume cérébrale (aussi appelée fibro-brouillard ou dysfonctionnement cognitif) est l’une des plaintes les plus fréquentes des personnes atteintes de fibromyalgie (FM) et du syndrome de fatigue chronique (SFC). Pour beaucoup, cela peut avoir autant d’impact sur leur vie que la douleur ou…

Mijn eindeloze pijn: leven met fibromyalgie

Kirsty Young, gastheer van Desert Island Discs, heeft bijgedragen aan het verhogen van het bewustzijn over de pijnlijke en slopende toestand, maar is nog steeds onbekend Ik leef met een slecht begrepen medische toestand, vaak onzichtbaar, wat betekent dat mijn leven een beetje Russisch is. Ik weet nooit van de ene week op de andere, of…

Ma douleur sans fin: vivre avec la fibromyalgie

Kirsty Young, animatrice de Desert Island Discs, a contribué à la sensibilisation à la condition douloureuse et débilitante, mais reste peu connue Je vis avec une condition médicale mal comprise, souvent invisible, ce qui signifie que ma vie est un peu russe. Je ne sais jamais d’une semaine à l’autre, ni même d’un jour à l’autre,…