En studie av University of Oviedo kopplar fibromyalgi med kronisk trötthetssyndrom

Forskningen, i samarbete med forskare från Johns Hopkins University och NIH i Washington, bekräftar förekomsten av en uppsättning represserade gener associerade med tre huvudsakliga genetiska vägar.

Juan Luis Fernández Marténez

Forskning som utvecklats av ett team från University of Oviedo, i samarbete med forskare från Johns Hopkins University och NIH i Washington, har  kopplat fibromyalgi med kronisk trötthetssyndrom.

Studier har gett en genetisk signatur i liten skala och har bekräftat att det finns ett antal undertryckta gener associerade med tre stora genetiska vägar, med “stor biologisk bemärkelse” och att få kontakt med kroniskt trötthetssyndrom, rapporteras av akademisk institution Asturiska i ett uttalande Fibromyalgi anses vara ett syndrom som kan orsaka ökad känslighet mot smärta, trötthet, muskelstyvhet, sömnproblem, eventuell minnesförlust och koncentration, huvudvärk eller matsmältningsproblem, rapporterar EFE.

Symtomen är varierade och deras diagnos är komplicerad och kan förväxlas med kronisk trötthetssyndrom, reumatoid artrit eller till och med multipel skleros. Dessutom finns det ingen konsensus i sin diagnos och kriterierna, som har en hög grad av subjektivitet, har förändrats genom åren. Denna svårighet har orsakat det ibland är det känt som “den osynliga smärtan” och att de som lider det känner sig missförstådda, med en permanent frustration som ofta förvärrar deras tillstånd. Dessutom kan  fibromyalgi kallas en “kvinnlig sjukdom”, eftersom det statistiskt påverkar kvinnor mer än män. Dess orsaker är okända och är förknippade med olika händelser som inkluderar virusinfektioner, kirurgiska operationer, leveranser, affektiva händelser och till och med missbruk. 

De erhållna resultaten kommer från modelleringen av en genetisk studie utförd i en kohort av 28 kvinnor diagnostiserade med fibromyalgi mellan 28 och 55 år i jämförelse med friska frivilliga mellan 28 och 51 år. Studierna ger en liten genetisk signatur skala som består av 57 gener för diagnos.

Analyserna visade att de tre viktigaste förändrade genetiska vägarna är relaterade till aktiveringen av leverstellatceller (hepatiska adipocyter) som indikerar lesioner i detta organ; oxidativ fosforylering och respiratoriska patologier av COPD-typ (obstruktiv lungsjukdom). Trots att dessa resultat är preliminära och svåra att tolka, verkar det bekräfta en viktig roll av signalvägen för glutamat, en neurotransmittor med stor betydelse vid kronisk trötthet och depression.

De presenterar också ett förändrat uttryck av gener som är relaterade till dämpningen av metabolismhastigheten och de inflammatoriska vägarna associerade med interferon alfa, ett cytokin som är involverat i reglering av immunsvaret mot infektioner. Professor Juan Luis Fernández-Martínez betonar vikten av translationell forskning vars resultat påverkar det läkemedel som patienterna får, något som han säger, de amerikanska lag som han samarbetar med är mycket införlivade.

Fernández-Martínez sade att ” i avsaknad av kliniska bekräftelse” Dessa resultat ansluter fibromyalgi till kroniskt trötthetssyndrom, så målet nu skulle studera skillnaderna mellan dem, och de mekanismer som är gemensamma och jämför dem med förändrade vägar i multipel skleros. Enligt till forskarna, dessa resultat inte bara ha ett diagnostiskt värde, men också låta sökandet efter nya terapeutiska mål  och flytta läkemedel som kan optimalt reglera förändrade generna och minimera biverkningar.

Loading...

One thought on “En studie av University of Oviedo kopplar fibromyalgi med kronisk trötthetssyndrom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *